Hemligt band ska styrka samarbetssvårigheter

2010-12-08 15:06 Mattias Davidsson  
Foto: Karin Nilsson/SCANPIX

Visselblåsaren Peter Magnusson får både beröm och kritik av arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.<br/>- Att han larmade tyckte vi var bra, säger sjukhusets vd Mikael Runsjö som ändå håller fast vid att Magnusson måste flyttas till annan avdelning.

Vem är Peter Magnusson? Är han en bråkstake som gått till TV och som måste flyttas från sin nuvarande arbetsplats för patientsäkerhetens skull? Det hävdar arbetsgivaren. Eller är Peter Magnusson en undersköterska med en ovanlig förmåga att observera och beskriva en främlingsfientlig kultur, en förmåga han kombinerar med stort civilkurage?

På tisdagen drog huvudförhandlingen igång i Arbetsdomstolen i Stockholm. Den varar i fyra dagar. Totalt kallas 20 vittnen.

Första dagen går åt till parternas sakframställningar. Södertälje sjukhus och arbetsgivarförbundet Pacta företräds av arbetsrättsjurist Göran Söderlöf. Han yrkar att Peter Magnussons arbetsskyldighet ska fastställas. I hans framställan upptar ett ljudband ansenlig tid: nästan tre timmar. Det är det ljudband, känt från TV, som Peter Magnusson i hemlighet spelade in under ett möte med fyra av sjukhusets chefer.

Göran Söderlöfs syfte med att bland annat spela upp bandet är att måla upp bilden av en Peter Magnusson med samarbetssvårigheter.

- Peter Magnusson ägnar sig åt rent filibustrande. Han skjuter samtalen effektivt i sank och förstör den förtroendefulla stämningen med sin hemliga bandspelare, säger Söderlöf.

Få skulle väl hävda att dolda mikrofoner skapar förtroende, men frågan är om inte ljudbandet ändå spelar svarandesidan i händerna. Vid ett tillfälle kränker en av cheferna det grundlagsfästa efterforskningsförbudet. Då kan inte ordförande Cathrine Lilja-Hansson hålla tillbaka ett skratt.

Dessutom fattar vem som helst som hör hela bandet sympatier med undersköterskan. Under mötet blir han så hårt ansatt av cheferna.

Svarande och genkärande är Kommunalarbetareförbundet. Ombudet, förbundsjurist Sussanne Lundberg vid LO-TCO Rättsskydd yrkar på 100 000 kronor i skadestånd åt Peter Magnusson och lika mycket åt Kommunal.

Dag två börjar med förhör av Peter Magnusson. Han vill tillbaka till intensivvårdsavdelningen, säger han. Förflyttningen till geriatriken, som arbetsgivaren vill göra, är alltså ofrivillig. Enligt det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser krävs ”vägande skäl” för en sådan förflyttning.

Göran Söderlöf har inga frågor till Peter Magnusson.

Under förhöret med sjukhusets vd Mikael Runsjö kommer det fram vilka vägande skäl arbetsgivaren anser sig ha. Samarbetssvårigheter i den grupp nattarbetande personal där Peter Magnusson ingått.

- Vi har ett allvarligt problem. Om vår personal har svårt att komma överens kan det vara farligt för patienterna, säger Mikael Runsjö.

Han jämför med vilka risker det innebär om piloter eller hjärtkirurger har samarbetsproblem. Runsjö var i det längsta förhoppningsfull om att det skulle gå att återskapa ett tillitsfullt arbetsklimat i gruppen. Men när han fick veta att Peter Magnusson ännu en gång haft med sig dold mikrofon på ett möte, beslutade han att förflyttning av undersköterskan var nödvändig.

Ändå säger sig Mikael Runsjö vara nöjd med att Peter Magnusson vågade ta upp den rasistiska jargongen.

- Det var viktigt att det här kom fram. Att han larmade tyckte vi var bra.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna