”Jävskontrollerna blir för omfattande”

2017-09-21 00:00 Jonna Söderqvist  
Bengt Ivarsson.

Flera advokatbyråer som har stora företagsklienter undviker att företräda både arbetsgivare och anställda. Jävskontrollerna blir för komplicerade och omfattande.

– Det finns en risk att man hamnar på två stolar samtidigt och det kan man inte göra som advokat. Därför undviker stora advokatbyråer att ta båda parter, säger Advokatsamfundets tidigare ordförande Bengt Ivarsson.

Jävsreglerna slår fast att advokatbyrån ska företräda sin klient och bevaka klientintresset, inte ha andra intressen eller företräda ett motstående intresse. Det innebär att en advokatbyrå som representerar ett stort eller flera stora företag på arbetsgivar­sidan, inte kan ta emot uppdrag från en anställd i en arbetsrättslig tvist där före­taget är motpart, även om tvisterna inte hänger ihop med varandra.

En stor advokatbyrå kan ha kontor både på flera orter i Sverige och utomlands, flera hundra jurister och många ärenden.

En advokats jäv smittar dessutom av sig på samtliga advokater vid byrån och jävsreglerna berör alla bolag som hör till företagsgruppen och innefattar moderbolag, dotterbolag och systerbolag.

– Jävskontrollerna blir då väldigt komplicerade. Kontrollen förenklas om principen är att bara företräda ena sidan, säger Ivarsson.

Att kontrollera om en byrå har ett pågående uppdrag eller har haft ett i närtid för en privatperson är betydligt enklare än att kontrollera ett bolag i en koncern, eftersom det omfattar koncernförhållanden och ledande befattningshavare.

Om advokatbyrån brister i sin jävskontroll och det upptäcks, så måste man frånträda uppdraget och man riskerar en disciplinär påföljd från Advokatsamfundet för att man brutit mot jävsreglerna.

– Därför är advokatbyråerna noggranna med att göra en ordentlig kontroll.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna