Arbetsrätt

JK kritiserar Högskolan Dalarna

Det var fel av akademichefen Stina Jeffner vid Högskolan Dalarna att läxa upp professorn som talat med journalister. Det slår Justitiekanslern, JK, fast.

Publicerad

En professor blev i juni 2013 kallad till möte med Stina Jeffner efter att det kommit till hennes kännedom att kan kunde ha svarat på frågor från journalister på Svenska Dagbladet. Intervjun rörde Dala Sports Academy, ett högskoleprojekt finansierat av Tillväxtverket. Dessutom kunde professorn ha varit kritisk till verksamheten.

Bandupptagningen som den anställde gjorde under mötet hos chefen har ingått i JK:s utredning om arbetsgivarens representant gjort sig skyldig till brott mot tryckfrihetsförordningens förbud mot repressalier.

Professorn beskriver hur han efter mötet upplevt hur kan blivit isolerad från kollegorna och berövats den naturliga roll som en senior forskare och professor bör ha i en akademisk miljö.

JK finner i sin bedömning att Stina Jeffners uttalanden vittnar om att hon inte förstått vidden av meddelarskyddet och de offentliganställdas yttrandefrihet:

”Agerandet har klart överskridit gränsen för vad som är godtagbart enligt den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Stina Jeffner kan därför inte undgå kritik med anledning av det inträffade.”

Men frågan om professorn efter mötet med chefen utsatts för någon repressalie kan myndigheten inte bedöma.