Kan jag avsluta mitt vikariat i förtid?

2018-10-18 00:00  
Experterna på arbetsrätt svara. Dan Holke är vd för LO-TCO Rättsskydd och Pia Attoff är advokat på Attoff Law. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Jag har fått ett nio månaders vikariat för en föräldraledig person. I anställningsavtalet står att det avslutas i förtid om ordinarie person återkommer i tjänst tidigare än planerat. Om arbetsgivaren har rätt att bryta anställningen i förtid för mig, har jag rätt att göra likadant?

EXPERTERNA:

Ett vikariat är en typ av tids­begränsad anställning enligt paragraf 5 första stycket andra punkten i anställningsskydds­lagen (Las). Det som kännetecknar vikariatet är dess koppling till en ledighet, det vill säga att den används för att fylla den lucka som uppstår då en annan anställd är ledig. Det ligger därför i sakens natur att ett vikariat upphör när den ordinarie anställda återgår i tjänst, även om det sker tidigare än planerat.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Detta räknas inte formellt som en uppsägning.

Värt att notera i sammanhanget är att en anställd har rätt att avbryta påbörjad föräldra­ledig­het enligt paragraf 15 föräldra­ledig­hets­lagen, vilket innebär att arbets­givaren inte heller kan neka personen i fråga om att återgå i förtid. Däremot kan arbets­givaren skjuta upp återgången i en månad från det att arbetsgivaren fått underrättelsen om att den anställde vill återgå i förtid.

Möjligheterna att i stället säga upp en vikariatsanställning beror på anställningsavtalets utformning. En uppsägningsbar tidsbegränsad anställning kännetecknas av att den enligt anställningsavtalet löper ”tills­vidare, dock längst till och med” ett visst slutdatum. Finns en sådan formulering i avtalet, så är anställningen uppsägningsbar för båda parter. Ofta kommer man då också överens om en ömsesidig uppsägningstid om till exempel en månad, vilket också är den minsta uppsägningstid som följer av paragraf 11 i Las.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Det kan också finnas bestämmelser i kollektivavtal om eventuell uppsägning av vikariatsanställning, men eftersom det inte framgår av frågan om det finns något tillämpligt kollektivavtal bortser vi från den aspekten.

Om vikariatsanställningen inte är uppsägningsbar enligt anställningsavtalet gäller allmänna regler om tidsbegränsade anställningar. Det innebär att anställningen upphör först när vikariatet löper ut, det vill säga då den ordinarie anställda återgår i tjänst eller vid det slutdatum som anges i anställningsavtalet. Anställningen är då inte uppsägningsbar. Något förenklat kan sägas att den då endast kan avbrytas i förtid vid väsentligt kontraktsbrott.

Sammanfattningsvis är det naturligt att vikariatsanställningen upphör i förtid om den föräldralediga kollegan återgår i tjänst tidigare än planerat, särskilt när avtalet tydligt hänvisar till ledigheten. Anställningen löper då helt enkelt ut vid en annan tidpunkt än det var tänkt från början.

Om man därutöver kan avbryta anställningen i förtid beror på hur anställningsavtalet ser ut. Återfinns formuleringen ”tills­vidare, dock längst till och med” eller liknande i avtalet är anställningen uppsägningsbar.

I annat fall kan varken den anställde eller dennes arbets­givare säga upp anställningen till upphörande innan den löper ut.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna