Arbetsrätt

Krav på skylt med bystmåttet inte okej

Arbetsgivarens krav på att kvinnliga anställda skulle bära en namnskylt med sitt bystmått på, höll inte i Arbetsdomstolen.

Publicerad

Det var könsdiskriminering, avgjorde domstolen, och underklädeskedjan Change of Scandinavia Sweden AB dömdes att betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till den kvinna som hade vänt sig till Diskrimineringsombudsmannen.

Arbetsgivaren kan fritt fatta arbetsledningsbeslut, i den mån inte annat följer av avtal eller lag.

”En ytterligare utgångspunkt är emellertid att arbetsledningsrätten ska utövas under iakttagande av lag och goda seder på arbetsmark­naden”, skrev Arbetsdomstolen i domen, AD 29/13.