Lagrådet: Strejkrätt är inte föreningsfrihet

2010-02-08 16:10 Elisabet Örnerborg  

Strejkrätten nämns inte bland de möjligheter grundlagen ger för att låta ett lagförslag vila i minst tolv månader, svarar lagrådet på konstitutionsutskottets förfrågan.

Eftersom förslaget om åtgärder med anledning av Lavaldomen inte ännu har anmälts i riksdagen finns inget vilandeförslag att ta ställning till. Därför är konstitutionsutskottets handläggning av ärendet inte formellt en sådan prövning att lagrådet måste höras enligt riksdagsordningen.

Så inleder lagrådet sitt yttrande i dag, på måndagseftermiddagen. Men lagrådet yttrar sig ändå, då riksdagsordningen också säger att en statlig myndighet ska yttra sig om ett riksdagsutskott begär det.

Lagrådet klargör därefter utskottets fråga. Kan begreppet föreningsfrihet anses innefatta rätten att vidta fackliga stridsåtgärder? För i så fall skulle bestämmelserna om vilandeförklaring kunna tillämpas.
Helt kort är lagrådets svar på frågan: Nej. I regeringsformen kapitel 2 görs en klar skillnad mellan föreningsfriheten i paragraf 1 och rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i paragraf 17. Rättighetsutredningen 1978 var tydlig med att den fackliga konflikträtten inte omfattades av möjligheten till att låta ett lagförslag vila, påpekar lagrådet.

Rådet tillbakavisar att de två nya domarna från Europadomstolen skulle påverka läget. Den ena handlade om rätten att kollektivavtalsförhandla och den andra om strejkrätten för offentliganställda. Att Europadomstolen kom fram till att det var en kränkning av Europakonventionens artikel 11 berodde på att förbudet för de offentliganställda att delta i en strejk inte hade visats sig vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Lagrådet menar att då Europakonventionen inte innehåller någon uttrycklig föreskrift om rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är det naturligt att domstolen prövar sådana frågor i anslutning till artikel 11. Men även om domstolens avgöranden skulle kunna tolkas så att rätten till fackliga stridsåtgärder är en del av föreningsfriheten i Europakonventionen, så har det ingen betydelse för att låta ett förslag vila enligt regeringsformen, anser lagrådet. Fackliga stridsåtgärder ingår inte bland de fri- och rättigheter som kan ge rätt att vilandeförklara ett lagförslag, enligt regeringsformens kapitel 2 paragraf 12, tredje stycket.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt