Arbetsrätt

Las-samtal återupptas – förbund sågar LO-topparna

LO-borgen vid Norra Bantorget i Stockholm och Näringslivets Hus, på Storgatan i Stockholm. Foto: Pontus Orre / Aftonbladet / TT
LO-borgen vid Norra Bantorget i Stockholm och Näringslivets Hus, på Storgatan i Stockholm. Foto: Pontus Orre / Aftonbladet / TT

(Updaterad) De kraschade las-förhandlingarna återupptas. Men splittringen inom LO är djup och förtroendet för topparna ifrågasätts nu. – Förtroendet finns där, men är allvarligt skadat av det som hänt senaste dagarna, säger Sekos ordförande Valle Karlsson

Publicerad

Förhandlingarna,  som pågick en månad, strandade den 30 september. Handels är positivt till att nya försök görs och det är också Kommunal. Men sex av 14 LO-förbund röstade nej till att återuppta förhandlingarna.

De som förhandlar för parterna – LO, PTK, och Svenskt Näringsliv –beskriver i ett pressmeddelande hur det nya försöket ska gå till.

"Förhandlingarna kommer att inledas torsdagen den 15 oktober och genomföras med syfte att lösa de återstående frågorna på vilka förhandlingarna tidigare strandade", skriver de i ett gemensamt pressmeddelande. Förhandlingarna uppges vara klara "tidigast den 16 oktober", bara ett dygn senare. Ett första besked kan tidigast ges vid lunch fredag.

Samtal i smyg

Från centralorganisationerna är det locket på. Inga kommentarer ges. Men enskilda LO-förbund vädrar sitt tydliga missnöje mot LO-ledningen med ordförande Susanna Gideonsson i spetsen. Det är brist på öppenhet, heter det. Och enligt vad TT erfar har det skett samtal med arbetsgivarparten senaste dagarna utan förbundens vetskap, vilket retat upp flera av LO- förbunden ordentligt.

De sex nejsägarna är Byggnads, Seko, Fastighets, Målarna, Transport och Pappers.

– Vi är sex förbund som är eniga om att det inte finns någon väg framåt, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

TT: Är det politikerna som har tvingat tillbaka er till förhandlingsbordet?

– Det finns väl ingen politiker som inte hyst förhoppningar om att parterna ska lösa det här. Det har blivit en katt-och-råtta-lek om vem som ska sitta med Svarte Petter, säger Lindholm.

Långt ifrån varandra

Han tänker sig i stället branschvisa förhandlingar om bland annat las-frågorna i den ordinarie lönerörelse som precis inletts.

Både Seko-basen Valle Karlsson och Johan Lindholm säger att parterna stod långt ifrån varandra när förhandlingarna kraschade, även om många politiker försökt påvisa motsatsen.

– Det ges en bild av att vi inte stod så långt ifrån varandra. Den bild jag har är att vi stod långt ifrån varandra, säger Valle Karlsson.

Nu ges återigen en bild av att det finns en öppning, enligt Karlsson.

– Har det skett något som jag inte har vetskap om, frågar han sig och oroas av splittringen i leden.

– Det är aldrig bra med majoritetsbeslut.

Långsiktig lösning

Regeringen, samarbetspartierna och oppositionspartier har vädjat eller åtminstone gjort klart att de anser att det vore bäst om parterna återupptar förhandlingarna som bröt samman den 30 september.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) ger en knapphändig, skriftlig kommentar:

”Vi har noterat att parterna återupptar förhandlingarna. Vi får se vart samtalen leder. I övrigt har regeringen inga kommentarer.”

Men Handels och dess ordförande Linda Palmetzhofer, vill ha en generell lösning för hela arbetsmarknaden. Hon tycker att det är bra att nya försök görs.

– Kan man inte hitta en lösning i morgon då är frågan om vi verkligen står så nära varandra, säger Linda Palmetzhofer, ordförande för LO-förbundet Handels.

– Jag tror att det är det enda sättet att få en långsiktig lösning, som skulle ge en mycket tryggare arbetsmarknad i helhet (än om politikerna löser det), säger hon.

Kommunal ser också vissa utsikter att nå en lösning.

– Det blir väldigt tufft och svårt, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin till TT, som ändå tycker att det är självklart att göra ett försök.

Han hänvisar till att han tycker att parterna hade kommit längre i förhandlingarna än vad åtminstone han själv hade trott att de skulle göra när det hela avbröts för några veckor sedan.

– Jag har en liten förhoppning om att vi ska klara det.

Nära regeringskris

Baudin förklarar den korta förhandlingstiden som är uppsatt, åtminstone inledningsvis, med att Kommunal inte har mer tid att sätta av. Linda Palmetzhofer anger samma skäl, för Handels del.

– Vi håller på med våra löneförhandlingar, vi har inte så mycket tid, säger Baudin.

Baudin anar också att även arbetsgivarna börjat inse att politikernas utredningsförslag, som ska bli lag om inte parterna fixar det här, inte är så bra i alla delar.

Det var i början av oktober som förhandlingarna bröt samman, vilket i sin tur är på väg att skapa en regeringskris.

V och C välkomnar

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt, som har hotat med att väcka misstroende mot statsminister Stefan Löfven om regeringen gör lag av las-utredningens förslag, skriver på Twitter :

"Mycket goda nyheter att parterna börjar förhandla om arbetsrätten igen!"

Han fortsätter:

"Las-utredningens förslag kan inte genomföras, då skulle regeringen falla. Nu måste regeringen ge besked om att de inte ens kommer att försöka gå vidare med utredningen. Låt parterna slippa inblandning och hot".

Centerledaren Annie Lööf, vars parti driver på för förändringar av arbetsrätten, skriver på Twitter :

"Välkommet att parterna återgår till förhandlingsbordet. Om ett nytt huvudavtal kan slutas är det ett styrkebesked för svensk arbetsmarknad. Låt oss hoppas att parterna denna gång tar chansen.

Löfven: Parternas val

– Vi noterar att man återupptagit det, så får vi se vart det leder. Alla har ju uttryckt att man gärna vill se att man återupptar det, säger statsministerStefan Löfven.

På frågan om regeringen har erbjudit parterna något säger han:

– Nej, det här är parternas val att göra det, säger Löfven, som heller inte vill kommentera att parterna bara ska förhandla ett dygn eller vad som händer om de misslyckas.

– Jag vill inte tolka eller kommentera över huvud taget. Parterna har sagt att de återupptar samtalen och då följer vi det och ser vart det leder. Jag tänker inte spekulera, säger statsministern.

Olle Lindström/TT

Ladda ner utredningen här.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Utredningens förslag

LO begärde den 6 november 2017 förhandling med Svenskt Näringsliv med yrkanden om tryggare anställningar och förstärkt omställningsförmåga. Den 29 mars 2019 begärde PTK förhandling om anställningsskydd och omställning med Svenskt Näringsliv.
 
LO, PTK och Svenskt Näringsliv enades om en avsiktsförklaring den 19 december 2019. I avsiktsförklaringen är parterna överens om vilka områden förhandlingarna avser och att de spänner över ett brett område som rör anställningsskyddsregler, omställningssystem och arbetslöshetsförsäkring.
 
Under september 2020 pågick förhandlingar mellan parterna. Förhandlingarna strandade 30 september.

Källa: LO; SN, PTK

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.

Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader "i skälig utsträckning". Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.

Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

TT