Muslimer och äldre sorteras bort först

2012-08-22 23:00 Birgitta Ländin  

Äldre, överviktiga, judar och muslimer skulle först sorteras bort vid rekrytering. Det visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Även den som ofta blir sjuk eller har flera barn ligger illa till.

– Effekterna är stora, framför­allt för dem med kraftig övervikt och dem som varit mycket sjukfrånvarande, säger en av forskarna, Per Johansson. Men även födelseland och religiös tillhörighet spelar roll.

Undersökningen gjordes i form av ett experiment där ett antal rekryterare från olika stora eller medelstora företag upprepade gånger fick välja mellan två olika sökande. Genom att utforma experimentet på det sättet kunde forskarna renodla undersökningen kring de egenskaper som kunde tänkas ratas av rekryterarna, och man fick en bild av vad som oftast var föremål för diskriminering.

Experimentet visade att kraftigt överviktiga och de som varit sjukfrånvarande mer än fem gånger under det senaste året har cirka 80 procentenheters lägre sannolikhet att bli erbjudna arbete jämfört med normalviktiga eller icke sjukfrånvarande. För den som är äldre än 55 år var sannolikheten 64 procent lägre än för yngre.

Rapportförfattarna räknade även ut vilken lön arbetsgivarna skulle vilja sätta för att anställa sökande som de var tveksamma till. För dem som har varit mycket sjukfrånvarande eller är kraftigt överviktiga skulle lönen behöva sänkas med upp till 50 procent, enligt rapporten. För dem med flera barn och de som tillhör de två religiösa minoriteterna skulle lönen behöva sänkas med cirka 15 procent för att en anställning skulle bli aktuell.

Varför diskrimineras då dessa grupper? Forskarna skriver att diskrimineringen kan bero på att arbetsgivarna bedömer enskilda sökande efter vad man tror om olika gruppers genomsnittliga prestation (statistisk diskriminering) eller att det finns sympatier för eller mot olika grupper (preferensdiskriminering).

– Vi tror att det handlar om båda sorternas diskriminering, men våra sammanlagda resultat visar att den statistiska diskrimineringen verkar spela stor roll. Arbetsgivarna tycks vara osäkra på hur de ska bedöma vissa grupper, säger Per Johansson.

Däremot tycks rekryterare i svenska företag inte vara skeptiska till kvinnliga sökande - här fann forskarna inte någon diskriminering.

Så gjordes experimentet

  • Totalt valdes 1 000 arbetsgivare ut. Studien baseras på svaren från 426 rekryterare och totalt 4 895 observationer. Svarsfrekvensen var 46 procent. Experimentet gjordes med hypotetiska exempel på arbetssökande med olika egenskaper.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna