Arbetsrätt

Nya tag om allmän visstid på gång

Regeringen föreslår en ny regel som ska göra så att fler visstidsanställningar går över till fasta jobb.<br/> -Det är bra att regeringens förslag ger utrymme för arbetsmarknadens parter att hantera frågan, säger Christer Ågren, Svenskt Näringslivs vice vd.

Publicerad
Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren. Foto: Scanpix
Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren. Foto: Scanpix

Svenskt Näringsliv har visserligen inte sett något behov av att ändra reglerna kring visstidsanställningar, påpekar Christer Ågren i ett pressmeddelande med anledning av regeringens förslag.

-Vi menar att användningen av visstidsanställningar fungerar bra på svensk arbetsmarknad, säger han.

Men nu när regeringen bestämt sig för att acceptera EU-kommissionens krav, tycker Christer Ågren det är bra att förslaget ger parterna möjligheter att som förut komma överens om andra regler som är anpassade till förhållandena i olika branscher.

Den regel regeringen föreslår är att anställningsformen allmän visstidsanställning ska övergå i en tillsvidareanställning om den sammanlagda tiden med just den anställningsformen överstiger två år. Detta är oberoende av nuvarande tidsramen på fem år. Har en kedja på tidsbegränsade anställningar ? vikariat, allmän visstidsanställning, säsongsanställning ? följt på varandra utan uppehåll eller med högst 180 dagars mellanrum ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning när den allmänna visstidsanställningen överstiger två år.

Departementspromemorian Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, Ds 2015:29, ska nu skickas ut på remiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.