Arbetsrätt

Omstridd präst får sparken

Thomas Ekelund, kyrkofullmäktiges ordförande, Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör, och kyrkoherde Henric Nilson möttes i Skanör-Falsterbo. Bilden är från 2010. Foto: Pontus Tideman
Thomas Ekelund, kyrkofullmäktiges ordförande, Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör, och kyrkoherde Henric Nilson möttes i Skanör-Falsterbo. Bilden är från 2010. Foto: Pontus Tideman
Kyrkoherde Henric Nilson hamnade i ett maktspel som till slut tvingade honom att lämna Skanör-Falsterbo församling. Foto: Pontus Tideman
Kyrkoherde Henric Nilson hamnade i ett maktspel som till slut tvingade honom att lämna Skanör-Falsterbo församling. Foto: Pontus Tideman

Den omstridde kyrkoherden i Skanör-Falsterbo församling, Thomas Ekelund, får inte längre vara präst. Det har domkapitlet i Lund beslutat efter att ha tagit ställning till ännu en anmälan mot kyrkoherden som sedan i fjol är satt under en treårig prövotid.

Publicerad

Thomas Ekelund har varit i centrum för en lång konflikt, som började då en annan präst utsågs till kyrkoherde, en tjänst som Ekelund själv ansåg sig vara den enda och självskrivna kandidaten till. Alltsedan dess har församlingen kantats av konflikter och en omvittnat förfärlig psykosocial arbetsmiljö. Vid flera tillfällen har Arbetsmiljöverket inspekterat och även lagt vitesföreläggande om att konflikterna måste redas ut.

- Det här beslutet betyder att Thomas Ekelund omedelbart mister sin tjänst som kyrkoherde. I morgon bitti klockan nio hålls ett möte i församlingen under ledning av en kontraktsprost för att reda ut hur redan planerade begravningar och annat ska kunna hållas, säger stiftsjuristen Anders Ploman i Lunds stift till Lag & Avtal.

Thomas Ekelund kan överklaga till Svenska Kyrkans överklagandenämnd, men ett sådant överklagande innebär inte att han får tjänstgöra under tiden.

Domkapitlet har låtit utreda i huvudsak tre beskyllningar mot kyrkoherden, som man offentliggör i sin motiveringen till beslutet att ta ifrån honom rätten att vara präst. Beskyllningarna gäller att kyrkoherden sedan han tillträdde för ett år sedan ska ha förvärrat de konflikter som redan fanns i församlingen, han ska ha agerat så att personal har sagt upp sig och han ska ha bemött människor med en jargong och ett språkbruk som står i strid med vad som kan krävas av en präst inom Svenska kyrkan.

Domkapitlet konstaterar att samtliga beskyllningar har fog för sig, men också att inte alla har upplevt prästen på detta negativa sätt. Sammantaget anser man dock att han har brutit så mycket på de löften han gav då han vigdes till präst att han inte längre kan få fortsätta.

I beslutet återkommer man också till ett citat ur ett biskopsbrev om kyrkans ämbete, där det slås fast att i händelse av motsättningar har kyrkan rätt av sina präster ”vänta öppenhet och villighet till samtal, samförstånd och förlikning i medvetande om att de är församlingens tjänare och inte dess herrar.”