Arbetsrätt

Överklagandenämnden: Biskopsstriden unik

Biskop Eva Nordung Byström i Härnösands stift. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Biskop Eva Nordung Byström i Härnösands stift. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Striden i Härnösands stift kring biskop Eva Nordung Byström är unik i Svenska kyrkans historia: – Det har aldrig tidigare förekommit att ledningen för ett stift aktivt försökt få en biskop att sluta, säger Johan Munck, ordförande för Svenska kyrkans överklagandenämnd, till SVT Västernorrland.

Publicerad

(Uppdaterad) Lag & Avtal har tidigare berättat om den fleråriga konflikten mellan biskopen och stiftsstyrelsen i Härnösand.

Dessutom finns det enligt skyddsombud allvarliga arbetsmiljöproblem på själva stiftskansliet, kopplat till arbetsledningen och en chef. Skyddsombudet har i en anmälan vänt sig till Arbetsmiljöverket och krävt att en oberoende konsult kopplas in. Anställda har berättat för skyddsombudet att de känner sig otrygga, att de blivit hotade med repressalier och att vissa anställda särbehandlas negativt eller positivt.

Enlig en annan anmälan till Arbetsmiljöverket från Svenska kyrkans akademikerförbunds skyddsombud mobbas, undanhålls information och kallas Eva Nordung Byström inte till möten på stiftskansliet.

Stiftsstyrelsen har tidigare bett Eva Nordung Byström att avgå och hänvisat till samarbetsproblem.

Överklagandenämnden har nu stoppat verkställigheten av Härnösands stifts arbete med att avsluta biskopens anställning. Beslutet gäller tills vidare, eller fram till överklagandenämndens nästa sammanträde den 13 november, rapporterar SVT:

– Vi behöver ett bredare underlag och fler handlingar, i första hand från stiftsstyrelsen, för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut i frågan. Det är flera frågor som måste redas ut. Och har vi det lagom till nästa möte, vilket jag skulle tro, så behandlas ärendet då. Om inte blir det på nästa sammanträde, säger Johan Munck, ordförande och tidigare justitieråd och ordförande i Högsta domstolen

”Med hänsyn till den stora betydelse som ett beslut om att avsluta biskopens anställning efter förhandling eller genom uppsägning har för biskopen, stiftet och Svenska kyrkan och då biskopen har anfört beaktansvärda skäl för att beslutet kan komma att upphävas, bör verkställighetsförbud meddelas i avvaktan på att ärendet avgörs slutligt”, meddelade överklagandenämnden den 20 oktober.

Läs mer om beslutet här.

Läs mer om överklagandenämnden här.