Pappan saknade rätt till föräldralön

2013-12-09 09:24 Elisabet Örnerborg  

Arbetsdomstolen har tolkat en bestämmelse om föräldralön respektive havandeskapslön i måleriavtalet och kommit fram till att arbetsgivarnas tolkning var rätt. Måleirbolaget behöver inte betala 6 977 kronor i föräldralön.

Målaremästarnas Riksförening och Sanfridssons Måleri AB stämde Svenska Målareförbundet för att de ville få fastställt att bolaget inte ska betala 6 977 kronor till en anställd i föräldralön. Målareförbundet stämde å sin sida arbetsgivarna och yrkade förutom föräldralönen även på ränta samt 25 000 kronor i allmänt skadestånd till den anställde för kollektivavtalsbrott och 100 000 kronor i allmänt skadestånd för egen del.

Arbetsdomstolen ger förbundet rätt på en punkt. När måleriavtalet ändrades så att bestämmelsen om havandeskapslön gjordes könsneutralt den 1 april 2007 utan några övergångsregler är det naturligt att tolka avtalet så att bestämmelsen ska tillämpas på ledighet som tagits ut därefter. Det är ju tiden med ledighet som ska ersättas, skriver domstolen, inte som arbetsgivarparterna hävdat att barnet ifråga ska ha fötts efter det datumet.

Men i det här fallet hade den föräldralediga mannens tre barn fötts mer än 18 månader innan han tog ut någon föräldraledighet. Efter att ha tolkat parternas tidigare avtal om havandeskapslön kommer domstolen fram till att mannen kunde få föräldralön bara i samband med barnets födelse och under de närmaste 18 månaderna. Båda avtalsparterna var ju överens om att avtalsbestämmelsen om havandeskapslön inte skulle ändras på något annat sätt än att den skulle bli könsneutral. Havandeskapslönen skulle exempelvis betalas månadsvis i samband med barnets födelse, påpekar domstolen.

Arbetsdomstolen fastställer att måleribolaget slipper betala 6 977 kronor i föräldralön. Domstolen avslår också fackförbundets talan. Målareförbundet ska betala Målaremästarnas Riksförening 135 000 kronor för dess rättegångskostnader.

Men domstolen var inte enig, två av ledamöterna utsedda av arbetstagarparterna var av motsatt uppfattning. De tyckte att pappan skulle få föräldralön eftersom det inta fanns några skrivna begränsningar varken i bestämmelsen om havandeskapslön eller om föräldralön för när och vid hur många tillfällen den kan betalas ut.

Dom

AD 87/13, meddelades onsdagen den 4 december 2013.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna