Arbetsrätt

Parterna överens om strejkrätten

Arbetsmarknadens centrala parter enade om begränsad strejkrätt. Eva Nordmark, ordförande TCO, Göran Arrius, ordförande SACO, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, Mattias Dahl, vd Transportföretagen och Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO.
Arbetsmarknadens centrala parter enade om begränsad strejkrätt. Eva Nordmark, ordförande TCO, Göran Arrius, ordförande SACO, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, Mattias Dahl, vd Transportföretagen och Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO.
Erland Olauson, oberoende utredare, Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, förklarar överenskommelsen om strejkrätten.
Erland Olauson, oberoende utredare, Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, förklarar överenskommelsen om strejkrätten.

SVENSKA MODELLEN. Med anledning av den pågående utredningen om strejkrätten har parterna på tisdagen presenterat en överenskommelse, som inte ska skada löntagarnas rätt att strejka: – Se till att vårt förslag blir lagstiftning och lägg ner utredningen i byrålådan, säger LO:s Torbjörn Johansson.

Publicerad

Som Lag & Avtal tidigare berättat har regeringen valt att skjuta upp presentationen av utredningen om konflikträtten. Det nya datumet när stridsåtgärdsutredningen ska presenteras är onsdag den 20 juni. Inte den 31 maj, som var planen från början.

Förslaget som läggs nu ska enligt parterna innebära att det inte längre blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Dessutom kommer den typ av konflikter som uppstått i Göteborgs hamn inte längre bli möjliga.

På presskonferensen i Stockholm deltog Mattias Dahl, vd Transportföretagen, Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO, Eva Nordmark, ordförande TCO, Göran Arrius, ordförande SACO, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, Erland Olauson, oberoende utredare, Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen, John Wahlstedt, arbetsrättschef, Teknikföretagen, Dan Holke, chefjurist, LO-TCO Rättsskydd, Andreas Edenman, chefsjurist, Industriarbetsgivarna och Martin Wästfelt, chefsjurist, Unionen.

”Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka”, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson som sade sig ha oroat sig över den pågående utredningen om konflikträtten.

”Det är ett mycket glädjande besked arbetsmarknadens parter i dag ger till regeringen och näringslivet. Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt. Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället. Det är nu avgörande att lagen ändras i enlighet med vad parterna enats om, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

”Vi i Saco är nöjda över att man har tagit hänsyn till våra synpunkter i förslaget som nu överlämnas till regeringen. Det ska alltid vara möjligt för Sacoförbund att företräda sina medlemmar fullt ut på arbetsplatser. Den svenska modellen står fortsatt stark”, säger Göran Arrius ordförande Saco.

”Konflikträtten är en grundbult i den svenska partsmodellen. Som representanter för tjänstemän, professionella och välutbildade yrkesutövare i Sverige, har vi ett stort ansvar för modellens fortlevnad. Dagens besked innebär en lösning som skapar stabilitet, samtidigt som den säkrar handlingsfriheten för ansvarstagande fackförbund att teckna avtal som tryggar villkoren för sina medlemmar”, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande.

”Det är ett styrkebesked att arbetsmarknadens parter kommit överens om hur konfliktreglerna ska ändras. Jag förväntar mig att regeringen - oavsett färg - skyndsamt ändrar lagen på det sätt som parterna kommit överens om”, säger Transportföretagens VD Mattias Dahl.

”Situationen i Göteborgs hamn visade att det krävs förändringar av konfliktreglerna. Teknikföretagen var bekymrade över konfliktregelutredningens arbete. Parterna borde kunna komma överens om en förändring av konfliktreglerna. Det var utgångspunkten för arbetsgruppen. Jag är glad över att vi har lyckats med det. Konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna. Förslaget innebär för seriösa parter på arbetsmarknaden samtidigt inga reella inskränkningar. Stridsåtgärder ska inte används i andra syften än att få till stånd kollektivavtal”, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, och medlem av arbetsgruppen som tagit fram överenskommelsen.

”Sveriges Ingenjörer har som Sacos största förbund deltagit aktivt i diskussionerna med alla aktörer. Det här förslaget visar att vi fått gehör för våra ståndpunkter”, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Alla förbund har inte deltagit i processen att ta fram förslaget. Svenska journalistförbundet, till exempel, har inte sagt ja till förslaget.

Överenskommelsen i korthet:

Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.

Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.