Arbetsrätt

”Polisens egen personal hanteras sämre än en misstänkt brottsling”

Polsen blev avstängd och ledsagades ut ur polishuset. Avstängningen och avskedandet var fel, hävdar Polisförbundet. Foto: Janerik Henriksson/TT

SÄKERHET. Polisförbundet stämmer staten för att Polismyndigheten avskedat en polis som tvingats sluta efter möten där facket inte fick vara med.

Publicerad

Polisförbundet anser att Polismyndigheten ogiltigt ska ha avskedat medlemmen. Förbundet yrkar på ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Om Arbetsdomstolen skulle finna att det inte föreligger grund för avsked men väl grund för uppsägning yrkar förbundet på ett ekonomiskt skadestånd till medlemmen motsvarande uppsägningslön och semesterersättning samt ett allmänt skadestånd till medlemmen på 150 000 kronor.

Förbundet beskriver bakgrunden till avskedandet som att medlemmen vid flera gånger inkallats till säkerhetssamtal rörande en kontakt som personen ska ha haft flera år bak i tiden.

Efter processen med samtalen ska Polismyndigheten ha beslutat den 29 januari att stänga av medlemmen från sin anställning. Myndigheten ska ha åberopande "särskilda skäl" i Las. I mars avskedade myndigheten medlemmen.

Medlemmen ska ha kallats till det första säkerhetssamtalet den 16 juni 2020, omgående och utan förvarning. Medlemmen visste inte vem hon skulle träffa eller vad samtalet skulle handla om. Den fackliga organisationen ska heller inte ha informerats.

Förbundet anser att överraskande samtal på detta sätt medför allvarliga kvalitetsbrister avseende den information som kommer fram.

Medlemmen ska senare kallas till ett nytt säkerhetssamtal, även det utan förvarning och utan möjlighet till fackligt biträde. Förbundet anser att Polismyndigheten hanterar sin egen personal sämre än en misstänkt brottsling. Säkerhetssamtalet spelades in, men medlemmen fick inte ta del av inspelningen.

Senare delges medlemmen säkerhetsskyddsbeslutet och tvingas därefter att lämna in all sin utrustning i två svarta sopsäckar. Medlemmen ledsagas därefter ut från polishuset. Enligt förbundet har det inte träffats någon överenskommelse om arbetsbefrielse eller fattats något avstängningsbeslut.

Förbundet poängterar att redan i juni 2020 hade Polismyndigheten all relevant information om medlemmens kontakter med den aktuell personen. Men medlemmen får ändå arbeta vidare som polis till den 17 december 2020. Detta visar enligt förbundet att avstängningen som sker i december är felaktig.

Denna omständighet gör också att förbundet åberopar tvåmånadersregeln i Las, alltså att arbetsgivaren måste agera inom två månader efter en händelse som kan betraktas som misskötsel.