Röda korset förlorade tvist om helgarbete

2013-09-05 12:50 Elinor Torp  

Arbete på lördag och söndag har varit en självklarhet för många på Röda korset. Att ställa upp för den goda sakens skull. Om eller hur de ska ersättas har däremot inte varit klart. Men nu har Arbetsdomstolen sagt sitt. Organisationen måste kompensera helgarbetare.

När 14 av Röda korsets medarbetare beordrades att jobba helg uppstod frågan om kompensation. Är lördag och söndag arbetsfria dagar enligt kollektivavtalet? Hade de 14 tjänstemännen rätt till ersättning? Röda korset ansåg att arbete på lördagar och söndagar som planerats med lång framförhållning och där tjänstemännen informerats mer än en månad i förväg ska ses som ordinarie arbetstid.

Unionen höll inte med och stämde Röda korset för kollektivavtalsbrott. Sedvanlig arbetstid på Röda korset är måndag till fredag. Ej helger. Däremot var parterna överens om att tjänstemännen blivit upplysta om helgarbetet i god tid.

Under förhören framkom det att parterna aldrig haft någon gemensam uppfattning om hur begreppet arbetsfria dagar ska tolkas. Röda korset har behandlat tjänstemän med oreglerad arbetstid som jobbat helg olika. Några tvister har det inte blivit. Förrän nu.

Vad som menas med arbetsfria dagar definieras inte heller uttryckligen i kollektivavtalet.

I domen gör AD klart att arbetsfria dagar måste vara dagar som inte omfattas av den ordinarie arbetstiden. Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt bestämma vad som är ordinarie arbetstid. Här måste bägge parter vara överens. ”Om det är brukligt på företaget att arbetstiden är måndag till och med fredag, så är lördag och söndag arbetsfria dagar”, skriver AD. Arbetsgivare och arbetstagare måste också komma överens om kompensation för helgarbete. Om arbetsgivaren får bestämma på egen hand så rubbas balansen, konstaterar domstolen.

Arbetsgivaren hade bevisbörden i målet. Röda korset har inte visat att någon överenskommelse träffats mellan parterna, anser AD. De 14 tjänstemännen har därför rätt till kompensation.

Om domen

Röda korset bröt mot kollektivavtalet genom att inte ge de 14 tjänstemännen ersättning för helgarbete.

Röda korset får betala 40 000 kronor i allmänt skadestånd till Unionen och 5 000 kronor till var och en av tjänstemännen.

4 september, Dom 69/13, Mål A 174/12

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna