Arbetsrätt

Ronny Wenngren: ”Det är allvarligt att ingripa i konflikträtten”

Ronnie Wenngren är sekreterare i regeringens stridsåtgärdsutredning. Han dömer även i Arbetsdomstolen. Foto: Jörgen Appelgren
Ronnie Wenngren är sekreterare i regeringens stridsåtgärdsutredning. Han dömer även i Arbetsdomstolen. Foto: Jörgen Appelgren
Ronnie Wenngren blev pensionär efter att ha varit förhandlingschef för Elektrikerna sedan 2002. Efter att han gick i pension i fjol har han gått ner 30 kilo i vikt. Själv tror han att det beror på att all inre stress som rollen inneburit har släppt. Foto: Jörgen Appelgren
Ronnie Wenngren blev pensionär efter att ha varit förhandlingschef för Elektrikerna sedan 2002. Efter att han gick i pension i fjol har han gått ner 30 kilo i vikt. Själv tror han att det beror på att all inre stress som rollen inneburit har släppt. Foto: Jörgen Appelgren
Lag & Avtals Lena Gunnars ställer Ronny Wenngren mot väggen. Foto: Jörgen Appelgren
Lag & Avtals Lena Gunnars ställer Ronny Wenngren mot väggen. Foto: Jörgen Appelgren

MOT VÄGGEN. Ronny Wenngren, Elektrikernas förra förhandlingschef, är sekreterare i regeringens stridsåtgärdsutredning. Han är orolig för vilka konsekvenser den kan få. Därför var det självklart att tacka ja.

Publicerad

Demonstration, strejk eller revolution är de tre alternativen för den som vill protestera.” De orden, från en lärare på en facklig grundkurs, minns Ronny Wenngren väl. Utmaningen för en demokrati, framhåller han, är att se till så att de två förstnämnda är tillräckligt starka, så att det tredje förblir otänkbart.

Tvekade du aldrig att tacka ja till uppdraget som sekreterare i stridsåtgärdsutredningen?

– Jo, jag hade gärna legat hemma och sparkat mig trött i stället för att ta konsekvenserna om det blir allvarliga följder. Det är väldigt allvarligt att ingripa i konflikträtten. Än så länge är vi bara i insamlingsskedet, där vi tar in kunskaper om lagstiftningen, föreningsrätten och mänskliga rättigheter och hör med parterna. En expertgrupp är också knuten till utredningen.

Vad tycker LO och ditt gamla fackförbund Elektrikerna om att du sitter med?

– Elektrikerna har skrivit på sin hemsida att det känns tryggt att jag är med.

Är någon kritisk?

– Ingen har sagt det till mig, men visst kan jag uppfatta att en del anser att det är fel. Jag har sett ett Facebook-inlägg där någon skriver att det är ett svek. Men jag tycker att det är viktigt att detta blir rätt. Om jag inte vore med i utredningen skulle jag vara väldigt nyfiken på vad de diskuterar.

Enligt Medlingsinstitutets kartläggning har det varit få konfliktåtgärder riktade mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal, hur påverkar det ditt uppdrag?

– Jag blir mer försiktig och tankfull med vad vi ska göra. Vi har en väl fungerande arbetsmarknad. Ofta beror arbetsmarknadens konflikter på arbetsgivarens försök att löne­dumpa och hitta billigare avtal.

Är det möjligt att ändra på konfliktreglerna utan att facken förlorar något?

– Det vet jag inte. Börjar du tänka för tidigt på lösningarna är det lätt att fastna i det spåret. Det är viktigt att först ta in alla fakta.

Känner du av någon oro från LO-leden?

– Det finns en sådan för vad vi ska komma fram till. Arbetsgivarna känner en rädsla för att problemet ska bli olöst. De vill att detta ska gå fortare, men då är de inriktade på att lösa hamnararbetarkonflikten i Göteborg. Men vi tillsattes inte för att lösa hamnararbetarkonflikten. Vi är inga medlare.

Kan man verkligen göra en utredning om stridsåtgärderna för att man tycker illa om ett visst förbund?

– Nej. Det är oförenligt med demokrati. Vi är, som sagt, inte tillsatta för att lösa hamn­arbetarkonflikten. Där vill jag dessutom ogärna prata om en strejk enbart. Som jag har uppfattat det i medierna är det mer en lockout om man räknar förlorade timmar.

Du har en bakgrund inom 6F, som är känt för att ta till stridsåtgärder. Är det en bra bakgrund om man gör en sådan här utredning?

– Det är många jurister med, som har den legala synen på vad som är tillåtet. Men jag har sysslat med själva hantverket. Där tror jag att jag kan vara en tillgång.

Uppdraget är att ni ska värna kollektivav­talets ställning på den svenska arbetsmarknaden, men hur kan det göras genom att inskränka fackens möjligheter att strejka?

– Den svenska modellen utsätts för påfrestningar när det uppstår konflikter som många upplever ligger utanför den. Det kanske blir en uppgift för oss att definiera vad den svenska modellen är. Lägg märke till att jag säger kanske. Vi är långt ifrån några färdiga förslag ännu.

Vad är svenska modellen för dig?

– Ansvarstagande parter och en stat som undviker att lägga sig. Där stannar jag i min beskrivning.

Vad är viktigast för dig?

– Detta får inte gå fel. En sådan här utredning kan få mycket större konsekvenser än man tänker sig. Jag vill se till att den inte får fler än nödvändigt. Vi har två begränsningar att rätta oss efter, att det vi föreslår ska vara lämpligt och möjligt.

Blir du en ”bromskloss” som vill rädda de nuvarande reglerna?

– Bromskloss är fel ord. Regeringen har sagt att vi ska titta på detta, då måste vi följa de direktiv vi fått.

Om ni kommer fram till att inget bör ändras, känner du då press att ni ska komma med förslag som innebär förändringar?

– Den enda pressen jag känner är att vi ska föreslå något som är möjligt och lämpligt.

Vilka frågor driver du som pensionär?

– Jag har alltid tyckt att pensionsavsättningarna är en viktig fråga. Den är mycket angelägnare i låglöneyrkena än hos elektrikerna. I en del yrken finns människor som aldrig kommer att ha råd att skilja sig, oavsett hur deras partner beter sig mot dem. Det är en stor skam för samhället.

Ronny Wenngren väljer tre

NAMN: Ronny Wenngren.

ÅLDER: 61 år.

BOR: På Dalagatan i Stockholm, i hyresrätt.

GÖR: Pensionär, men är sekreterare i regeringens stridsåtgärdsutredning. Dömer även i Arbetsdomstolen ibland.

BAKGRUND: Elektrikernas förhandlingschef 2002–2016. ”Många nätter har jag legat sömnlös när vi har skrivit varsel och kanske tagit ut 5 000 elektriker i strejk. Då har jag funderat på om de kommer att våga strejka, om de litar på mig, att jag har rätt. Det är den största demo­kratiska prövningen den fackliga rörelsen har.”

FAMILJ: Fru och två utflugna barn. En dotter i Toronto och en son i Halmstad.

Gör på fritiden: Gillar att vara ute vid vårt fritidshus på Ingar­ö, är ordförande i tomtägarföreningen där.

☑ Eldrivet - ☐ Batteridrivet

☐ Vintersemester - ☑ Sommarsemester

☑ Mata duvorna - ☐ Spela golf