Sjukas rätt till ersättning fall för Arbetsdomstolen

2011-09-08 10:05 Elisabet Örnerborg  

Arbetsgivaren vägrar betala sjuklön. Försäkringskassan vägrar betala sjukpenning. Nu ska de nya reglerna prövas i domstol. Långtidssjuka ska inte behöva bli utan ersättning när de avslutat den nya åtgärden ”arbetslivsintroduktion”.

Seko – Facket för Service och Kommunikation har lämnat in två stämningsansökningar till Arbetsdomstolen.  I den ena stämmer Seko Posten Meddelande AB och Almega Tjänsteförbunden, Bransch Kommunikation och kräver 6 437 kronor till en medlem och 6 429 kronor till en annan i sjuklön.

Båda kvinnorna har helt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. De har varit sjukskrivna en längre tid. Från och med den 1 januari 2010 kunde de inte få ersättning ur sjukförsäkringen 87 dagar i följd. De erbjöds då att delta i det arbetsmarknadspolitiska programmet ”arbetslivsintroduktion” i 87 dagar.

Den som efter en sådan period fortfarande saknar arbetsförmåga måste ansöka om ersättning ur sjukförsäkringen på nytt.

Det gjorde Sekos medlemmar och hamnade i en konflikt mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan. Bolaget vill inte betala sjuklön under 14 dagar i början av den nya sjukperioden. Och Försäkringskassan vill inte betala dem sjukpenning för den tiden. Försäkringskassans beslut att neka dem sjukpenning är överklagat och Seko vill att målet i Arbetsdomstolen ska vara vilande till dess att frågan slutgiltigt avgjorts i förvaltningsdomstolarna.

Seko stämmer också Posten Logistik AB och Almega Tjänsteförbunden, Bransch Kommunikation i ett liknande ärende. I det här fallet kräver Seko 6 530 kronor i sjuklön till en medlem för de första 14 dagarna i april 2010. Mannen hade avslutat arbetslivsintroduktionen och saknade fortfarande arbetsförmåga, men fick alltså varken sjuklön eller sjukpenning under de två första veckorna därefter. Seko kräver 6 530 kronor i sjuklön till honom.

Liksom i fallet med de två kvinnorna vill förbundet att målet ska vara vilande till dess att överklagandet av Försäkringskassans beslut att vägra betala sjukpenning har avgjorts.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt