Arbetsrätt

Skyddsombud omplacerades mot sin vilja

Foto: Hanna Lundström

Region Skåne hävdar att skyddsombudet tillika överläkaren hade så allvarliga samarbetsproblem att hon måste flytta. Läkarförbundet håller inte med.

Publicerad

Läkaren är 65 år och hade arbetat i sex år i Malmö. Hon var också lokalt klinik- och skyddsombud där. Förra våren fick hon veta att skulle bli avstängd från sitt arbete.

Arbetsgivaren hävdade att hon "agerat felaktigt" mot sin verksamhetschef. Hon fick lite senare veta att Region Skåne planerade att säga upp henne. Men efter varselöverläggningar bestämdes att överläkaren skulle omplaceras till Lund.

Läkarförbundet tillbakavisar arbetsgivarens påståenden om samarbetsproblem som har skadat verksamheten. Fackförbundet anser att det snarare är så att arbetsgivaren har haft svårt att acceptera hennes roll som förtroendevald. Eftersom det inte har funnits vägande skäl för omplacera läkaren mot hennes önskan, har Region Skåne brutit mot kollektivavtalet, anser förbundet.

Förbundet kräver att läkaren får 80 000 kronor i allmänt skadestånd. För egen del kräver förbundet 40 000 kronor i allmänt skadestånd.