Arbetsrätt

Stämpelklockan har gamla anor

Nya elektroniska varianterna av stämpelklockan har utvecklats - för att förhindra fusk.

Publicerad

Stämpelklockan har funnits sedan det sena 1800-talet och har sitt ursprung i England. Den har hållit generationer av arbetare i schack och nogsamt noterat frånvaro, sena ankomster och för långa raster. Och anställda som inte har velat vara på plats har utvecklat metoder att fuska – att stämpla in åt varandra torde vara det vanligaste fusket.

Som svar på fusk och som en naturlig del av den tekniska utvecklingen har de nya elektroniska varianterna av stämpelklockan utvecklats. Förutom den typ som används på Ica Ringen finns varianter för restauranger, hotell och frisörer som också inrymmer den personalliggare som skattemyndigheten kräver.