Arbetsrätt

Staten vill neka fler anställda rätten att överklaga

Med Arbetsgivarverkets inställning kommer till exempel administratörer och handläggare i staten inte att kunna överklaga tillsättningar med stöd av regeln om förtjänst och skicklighet i lagen om offentlig anställning. Foto: TT-Bild

Arbetsgivarverket delar Polismyndighetens bedömning att många statliga tjänster inte ska kunna överklagas av de som söker internt.

Publicerad

– Många anställningar som exempelvis handläggare och olika typer av administratörer kan förändras med stöd av arbetsledningsrätten, säger Arbetsgivarverkets jurist Carl Durling som nu vill att lagstiftningen och överklagandenämndens roll ses över.

Lag & Avtal skrev i förra veckan om en JO-anmälan från poliskommissarie Marie Jarnérus och polisintendent Kristin Sylten som sökte jobben som chef för nationella insatsstyrkan respektive chef för sektionen för nationell samordning vid Nationella operativa avdelningen (NOA).

De anser att Polismyndigheten inte hade rätt att köra över Statens överklagandenämnd när den beslutade att anställningsförfarandet i deras fall skulle göras om respektive ändras. Men Polismyndigheten anser att överklagandenämnden inte tillämpar reglerna korrekt och att inte heller Justitieombudsmannen förstått skillnaderna mellan det förvaltningsrättsliga och det civilrättliga perspektivet.

Nyckelordet är arbetsledningsrätten. Polismyndigheten ställer saken i sin spets genom att hävda att även om överklagandenämndens skulle ha följts och både Marie Jarnérus och Kristin Sylten hade fått sina efterfrågade jobb skulle ”Polismyndigheten i kraft av arbetsledningsrätten vara oförhindrad att omedelbart därefter omplacera dem tillbaka till deras tidigare arbetsuppgifter”.

Det sistnämnda uttalandet stöds helt och fullt av Carl Durling som uppger att han själv brukar använda det i pedagogiskt syfte.

– Det är exakt så konsekvensen blir ur ett arbetsrättsligt perspektiv, säger han.

Carl Durling som granskat Polismyndighetens yttrande för Arbetsgivarverkets räkning och ställer upp på slutsatserna anser att ett beslut från Justitieombudsmannen 2013, nummer 3627-2012, fått olyckliga konsekvenser. Det gällde en arbetsförmedlare som sökte en anställning som arbetsförmedlare närmare sitt hem i Piteå istället för i Arvidsjaur där han var stationerad. Överklagandenämnden avvisade hans överklagande men JO kritiserade nämnden som sedan dess, till Arbetsgivarverkets förtret, rättat sig efter JO:s beslut. 

Nämnden hade gått på den linje som Polismyndigheten förfäktat hela tiden, nämligen att en anställd om den nya anställningen omfattas av hens arbetsskyldighet. Det finns ingen naturlig rätt att få en viss anställning hur kvalificerad man än är som internt sökande. I dessa situationer skulle arbetsgivaren med arbetsledningsrätten kunna omplacera i stället för att anställa arbetstagaren till det arbete som omfattas av den nya anställningen.

Justitieombudsmannen ansåg däremot att om en sökandetill ett jobb vill överklaga en tillsättning för att denne upplever att beslutet gått hen emot måste det finnas en möjlighet till överprövning.

Carl Durling uppger att detta är ett nytt förhållningssätt som krockar med arbetsledningsrätten.

– Jag anser att den nu aktuella frågan måste ses i ljuset av att det finns flera frågeställningar kopplade till gränssnittet mellan arbetsrätt och förvaltningsrätt. Domen från AD förra året, AD 2016 nr 74, om rätten att kvarstå i anställningen vid ett bifall till överklagandet är ett annat exempel. Helst skulle det göras en hel översyn av lagstiftningen på detta område. Förvaltningsrätten och arbetsrätten går inte i takt.

Är det inte risk att hela systemet med att kunna överklaga tillsättningar av statliga anställningar raseras då?

– Nej, alla som söker utifrån kan överklaga ett anställningsbeslut. Bland de redan anställda blir  det deras arbetsskyldighet som påverkar möjligheten att överklaga. Många statligt anställda har inte en så vid arbetsskyldighet som exempelvis poliser.

Men med Arbetsgivarverkets inställning kommer till exempel många administratörer och handläggare i staten inte att kunna överklaga tillsättningar med stöd av regeln om förtjänst och skicklighet i lagen om offentlig anställning. Dessa arbetstagare ska kunna flyttas runt med stöd av arbetsledningsrätten.

JO hoppas kunna komma med ett beslut före årets utgång.