Tidigare medlaren föreslår lösning på hamnkonflikten

2018-04-17 14:39 Lena Gunnars  
”Parterna som är inblandade i konflikten måste faktiskt vilja hitta en lösning”, säger förre medlaren Jan Sjölin om hamnkonflikten i Göteborg. Foto: Medlarinstitutet / Sören Håkanlind

Strejkrätten. Turerna i hamnkonflikten i Göteborg går vidare. Här presenterar Jan Sjölin, tidigare medlare i hamnkonflikten, ett nytt förslag på lösning: – Gör upp nu, innan stridsåtgärdsutredningen lägger fram sitt förslag, säger han.

Jan Sjölin, före detta avtals­sekre­terare på Kommunal, och Anders Lindström, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet, försökte under mer än ett halvår medla mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals och Sveriges Hamnar i Göteborgs containerhamn.

Sedan dess har Jan Sjölin kommit med två förslag på möjliga lösningar. Det ena presenterade han i SVT:s Uppdrag granskning. Det gick ut på att Hamnarbetarförbundets medlemmar skulle gå med i Svenska Transportarbetareförbundet och ta över dess lokalavdelning i Göteborg. Det andra redogjorde han för under ett seminarium om den svenska modellen och den pågående hamnkonflikten. Det nya förslaget innebär att Transport och Hamnarbetarförbundet skriver ett samarbetsavtal.

Läs mer: Arbetsgivarkänga till Transport: Ni har redan fått 46 år på er

– Här står tre inblandade parter. I medlingen vi hade i Göteborgs hamn var bara två representerade, Hamnarbetarförbundet och bolaget. Hur man än vänder på det är Transport inblandat på något sätt. Därför måste, som jag ser det, varje lösning inrymma Transport, säger Jan Sjölin.

Han tycker att förhandlingsintresset borde vara som störst just nu, innan regeringen presenterar stridsåtgärdsutredningens förslag senast den 31 maj. Han upplever att atmosfären trots allt är vänskaplig med LO:s medverkan, även om motsättningarna i sak är stora.

– Man kan bara spekulera i att utredningens förslag kommer att gynna den ena eller andra sidan. Förhandlingsklimatet kommer att försämras i motsvarande grad som man upplever sig gynnad av utredningens förslag.

Jan Sjölins förslag går ut på att Transport och Hamnarbetarförbundet skriver en samarbetsöverenskommelse på central nivå om att de tillsammans ska stimulera de båda facken att lokalt bilda gemensamma förhandlingskarteller.

– Då blir förbunden likvärdiga förhandlingsparter i de lokala förhandlingarna. Det betyder att Transport fortsatt är suverän enskild motpart i det centrala avtalet.

Erik Helgeson, förbundsstyrelse­ledamot för Hamnarbetarförbundet, är inte imponerad.

– Alla våra arbetstidsförhandlingar, som är det absolut mest avgörande på lokal nivå, faller ändå tillbaka på vilka delar av det centrala avtalet som de appliceras på, säger Erik Helgeson.

Lokala förhandlingskarteller ser han, i sig, inget problem med.

– Men Jan Sjölin säger samtidigt att vi inte ska vara en del av det centrala avtalet. Det tror jag är ohanterligt. Det verkar i så fall mycket klokare att hitta någon sorts övergångslösning även på central nivå, säger Erik Helgeson.

Jan Sjölins lösning på hamnkonflikten

Transport och Hamnarbetarförbundet träffar en samarbets­överenskommelse på central nivå, som innebär att man tillsammans ska stimulera de lokala facken till att skapa lokala gemensamma förhandlingskarteller. Där det sedan har bildats sådana ska dessa vara lokal part i hamn- och stuveriavtalet.

Transport går till Sveriges Hamnar och ber om att få skriva ett förhandlingsprotokoll, där man definierar termen ”lokal part” i hamn- och stuveriavtalet. Där ska det framgå att lokal part är förhandlingskartellerna.

När kartellerna är bildade och de konstitutionella frågorna är lösta kan de centrala parterna göra en form av standarformulär för hur kartellerna ska bildas och hur konstitutionen ska se ut.

Hamnarbetarförbundets avdelningar skriver på ett fredspliktsavtal. Inget hindrar sedan att man bygger vidare på samarbetet och fördjupar det.

Om det inte fungerar kan samarbetet avbrytas och förhandlingskartellerna sägas upp inför att nästa avtal ska förhandlas.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna