Arbetsrätt

Tre förlorade år för skyddsombudens spetsutbildningar

Under tre år har vidareutbildningen av LO-förbundens skyddsombud gått på sparlåga. Alliansregeringen tog bort det statliga stödet i budgeten för 2007. Att behöva få pengar till kursavgiften från arbetsgivaren är en "helvetisk skillnad" säger Fastighetsanställdas Torbjörn Jonsson.

Publicerad

Skyddsombud har unika befogenheter. Samtidigt är arbetsmiljöområdet stort, komplicerat och föränderligt. Självklart behövs utbildning och vidareutbildning.

Det kostar pengar och enligt arbetsmiljölagens förarbeten är det ”produktionen” som ska bekosta. Länge fungerade det med staten som mellanhand via arbetsgivaravgiften. 2006 spreds 45,6 miljoner kronor. En del av pengarna användes för skyddsombudsutbildningar. I LO:s fall var det ungefär 10 miljoner kronor. En annan del gick till utbildning av fackliga ledamöter i bolagsstyrelser.

I budgetpropositionen för 2007, den nyvalda alliansregeringens första budget, sparades pengarna in. Regeringen tog beslutet utan särskilt många argumentet mer än att man vill minska byråkratin och att staten inte ska finansiera den här typen av utbildningar.

Besparingen har fått följder. Arbetsgivaravgifterna har sänkts och utbildningen av skyddsombud krympt. LO-förbunden utbildade fram till och med 2006 över 1 000 personer varje år. Från 2007 har antalet legat på under 400 utbildade per år.

- Orsaken är att pengarna försvann; det finns andra förklaringar också men det är den viktigaste, säger Mats Sundberg på LO.

Exemplet Fastighetsanställdas förbund visar hur besparingen slagit. Tidigare utbildades ett 50-tal huvudskyddsombud och regionala skyddsombud årligen. 2007 var de 9, 2008 fick förbundet iväg 11 på vidareutbildning.

- 2009 ser lika illa ut. Det här är tre förlorade år som det kommer att ta lång tid att ta igen, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets.

De statliga pengarna täckte kostnaden för själva utbildningen. Att arbetsgivaren fick stå för ersättningen för förlorad arbetsförtjänst fungerade för det mesta.

- Men nu måste vi också kräva att arbetsgivaren står för kursavgiften och det är en helvetisk skillnad, säger Torbjörn Jonsson.

Ibland fungerar det. Men tyvärr är det många skyddsombud som väljer att avstå från att gå kurs.

- De vågar inte ta fajten för de är inte tillräckligt starka. Och vi är inte tillräckligt bra på att ge dem stöd så att de vågar. Så de åker inte i väg, säger Torbjörn Jonsson.

Som en följd av minskad efterfrågan har den LO-ägda Runö folkhögskola dragit ner på antalet kurser och lärare.

- Förut hade jag fyra lärare som arbetade med arbetsmiljöutbildning. Nu är det en, säger studierektor Inga-Lill Norberg.