Tysk dom vållar huvudbry

2010-11-17 13:15 Elisabet Örnerborg  

Tyska kommuner gjorde fel när de slöt avtal med vissa försäkringsbolag om kollektivavtalsreglerade pensioner utan föregående upphandling. Det avgjorde EU-domstolen i somras. Vad domen betyder för svenska förhållande diskuteras nu för fullt.

– Det är bra att den här domen diskuteras i Sverige, man måste ha en hållbar strategi för hur man ska handskas med så här viktiga frågor.

Det sade professor Niklas Bruun på ett seminarium om den tyska domen på Stockholms universitet i går. En viktig fråga är om kravet på upphandling inkräktar på förhandlingsfriheten, menade Niklas Bruun och gav domen ett nytt namn "rötmånadsdomen".

Han undrade också hur det är i Tyskland, nu efter domen som kom den 15 juli.

– Ska man se det som att från den dagen är allt pensionssparande ogiltigt?

Ingen deltagare på seminariet visste hur det gått.

– Rimligen tänker man att den ska gälla för framtiden så att hänsyn kan tas till de oskyldiga pensionsspararna, resonerade Niklas Bruun.

Domen i mål C-271/08, EU-kommissionen mot Tyskland, innebar alltså att tyska kommuner gjort fel när de inte upphandlat de försäkringsbolag de anlitade för pensionsavsättningar.

Betyder det att svenska kommuner också gör fel?

– Det är stora skillnader mellan det tyska systemet och vårt, förklarade Sveriges Kommuner och Landstings förhandlare Catharina Bäck.

Det gör att det är svårt att veta hur det svenska systemet påverkas. Domen är långtifrån färdiganalyserad, menade hon.

– Det pensionsavtal vi har, KL, har flutit in i det enskilda anställningsavtalet. Om det påverkas av domen återstår att se.

Att Sverige stödde Tyskland i EU-domstolen var för att värna den svenska förhandlingsmodellen inte för att systemen är lika, betonade Catharina Bäck.

Just för att det tyska systemet är så annorlunda påpekade Arbetsgivarverkets chefsjurist Karl Pfeifer:

– Jag är förvånad över den uppmärksamhet som det här målet väckt.

Inom staten avsätts pensioner för alla arbetstagare till Kåpan Pensioner, som är en ekonomisk förening vars medlemmar är anställda och tidigare anställda i staten.

– Det är en helt annan situation än den som är i Tyskland.

Det kan dock finnas beröringar med det tyska systemet i de fall arbetstagarna själva bestämmer förvaltare av pensionen, menade han.

– Kommer vi fram till något, sätter vi oss med våra motparter och förhandlar, sade Karl Pfeifer.

Vad betyder då domen för andra kollektivavtalade försäkringar som exempelvis olycksfallsförsäkring?

Catharina Bäck:

– Vi analyserar pensionsavtalet bara utifrån att domen rör pensioner, inget annat.

Niklas Bruun:

– Jag tycker nog att det är bra att analysera lite vidare, bra att gå igenom hela fältet så att man kan försvara sig när kommissionen kommer springande igen.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna