”Uber pop-förarna lämnades vind för våg”

2018-02-22 00:00 Lena Gunnars  

DEFINITION. Privatpersoner tog via app beställningar på körningar – utan att ha vare sig taxitillstånd eller förarleg. Strax före jul kom domen från EU-domstolen – Ubers samåkningstjänst i Barcelona räknas som en transporttjänst. Här i Sverige jublar både Transport­arbetareförbundet och Svenska Taxiförbundet.

Transportarbetareförbundet tycker att man ska kalla saker för vad de är.

– Är det ett transportföretag så är det. Det handlar också om sund konkurrens. Det har varit olyckligt att företaget självt i absurdum hävdat att man varit ett it-företag. Särskilt när det är så tydligt att det i deras plattform finns funktioner som motsvarar trafik- och arbetsledning och allt som ett vanligt transportföretag har, förutom just detta med att man försökt skarva med om folk är anställda eller inte, säger Emil Burman, utredare på Transportarbetareförbundet med ansvar för frågor som rör persontransporter.

Samåkningstjänsten Uber Pop lämnade Sverige i maj 2016, samma år som regeringen presenterade sin taxiutredning. Där nämns Uber Pop som ett av företagen som tillhandahåller en ny typ av taxiliknande verksamhet.

”Körningarna förmedlas av företag eller organisationer genom nätbaserade plattformar. Körningarna sker utan att det finns vare sig taxitrafiktillstånd eller taxiförarlegitimation”, konstaterade utredaren, som förord­ade en tydligare gränsdragning mellan taxi och samåkning. Bilinnehavare eller förare skulle inte få göra ekonomisk vinst vid samåkning.

Två år tidigare, 2014, hade en yrkes­organisation för taxichaufförer i Barcelona väckt talan vid Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (Barcelonas handelsdomstol nr 3, Spanien). Organisationen menade att Uber Systems Spain bedrev verksamhet som innebar vilseledande affärsmetoder och illojal konkurrens.

Varken Uber Systems Spain eller förarna, som inte var yrkeschaufförer, hade de licenser och tillstånd som krävdes enligt föreskrifterna om taxitjänster i Barcelona. Domstolen behövde ha en bedömning av om Uber var skyldiga att ha tillstånd. Svaret på det berodde i sin tur på om tjänsterna skulle räknas som transport, tjänster som är utmärkande för informationssamhället eller en kombination av dessa. Ubers metoder skulle inte vara illojala om verksamheten räknades som tjänster på den inre marknaden eller föll inom området elektronisk handel.

I december i fjol klargjorde EU-domstolen att Ubers tjänster skulle klassificeras som en tjänst på transportområdet, men det är upp till varje nationell rätt att ställa upp vilka tillståndskrav som ska gälla för sådan verksamhet.

Emil Burman konstaterar att runt 80 av förarna som arbetade för Uber Pop i Sverige blev dömda i tingsrätten för att ha kört olovlig taxitrafik.

– De här personerna lämnades vind för våg och kommer aldrig att få köra vanlig taxi. Det är tråkigt om det var deras dröm. De blev märkta för livet för att de blev lurade in i en verksamhet som verkade laglig.

Emil Burman menar att eftersom det var oklart vilken typ av arbets­tagare de var, blev det också svårt för dem att söka hjälp.

Läs mer: Transport: Ett schysst gig är värt schyssta villkor

Uber finns fortfarande kvar i Sverige, dock inte med Uber Pops upplägg.

– Min bedömning är att verksamheten som finns kvar fungerar som en vanlig beställningscentral, fast den i stora delar är digital. Där är det olika huruvida man är anställd eller är egenföretagare och kör sin egen bil, säger Emil Burman.

Även Svenska Taxiförbundet välkomnade Uberdomen.

Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet, framhåller att för att få bedriva taxiverksamhet i Sverige krävs det att företaget har tillstånd att bedriva persontransporter mot betalning, alltså taxitrafik. Och att föraren har giltig taxiförarlegitimation.

– Lagstiftningen finns för att värna kund- och trafiksäkerheten och ska följas av samtliga aktörer. EU-domstolen har nu satt ner foten och sagt att detta är en taxitjänst. Det är oerhört positivt och ger våra politiker råg i ryggen. Det är bra att man från högsta ort säger att oavsett vad EU-kommissionen kommer fram till så är detta en taxiverksamhet. Punkt, säger Claudio Skubla.

Lag & Avtal har sökt Ubers Sverige­­chef Martin Hedevåg för en kommentar. Han kommer inom kort att svara.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna