Arbetsrätt

Unga missnöjda med arbetsvillkor

Äldre trivs bättre på jobbet än yngre, som är missnöjda med både arbetets innehåll och brist på respekt. Det visar senast Jobbhälsobarometern.

Publicerad

De yngre, under 31 år, ser inte fram emot att gå till jobbet i samma utsträckning som 55-plussarna. De känner sig mindre motiverade, bland annat tycker de inte att deras åsikter respekteras. Detta avspeglar sig bland annat i att de sjukskriver sig oftare än de äldre medarbetarna.

- Vad som är orsaken till dessa skillnader mellan åldersgrupperna i synen på sina arbetsuppgifter och arbetsförhållanden har vi inga uppgifter om. Kanske är det en ständig generationsfråga eller en fråga om nya värderingar bland den yngre delen av befolkningen. Många yngre kanske också får sämre jobb i början av sin karriär.  Det kan finnas många förklaringar - olika för olika individer och olika företag, men det viktiga är att få med de yngre på ett bättre sätt i arbetslivet, säger vd Lars Hjalmarson i ett pressmeddelande från Sveriges Företagshälsor, som har gjort Jobbhälsobarometern,

Förra rapporten visade att ohälsan ökar inom arbetslivet, det blir allt färre helårsfriska i alla åldersgrupper. Sveriges Företagshälsor vill ha en debatt kring hur arbetsförhållanden ser ut på våra arbetsplatser.

- Vi tror det kan stärka arbetslinjen och skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv som gynnar såväl individen som företagen och samhället i stort.