Arbetsrätt

Upphandlare får kräva schysta villkor

Moderaterna, Centern och Liberalerna röstade nej i riksdagen i går. De vill inte att arbetsrättsliga villkor ska få ställas vid upphandling. Övriga partier röstade ja till regeringens förslag.

Publicerad

Redan i höstas antog riksdagen i huvudsak de nya lagarna som ska gälla vid offentlig upphandling. Men den del som handlade om att upphandlande myndigheter ska ställa särskilda arbetsrättsliga villkor röstades ned.

Regeringen återkom då med ett nytt förslag. I det snävades de arbetsrättsliga kraven in till att gälla arbetstid, lön och semester, i det tidigare förslaget ingick även försäkring, pension och annan ledighet. i det nya förslaget begränsades också kravet på arbetsrättsliga villkor till att bara gälla upphandlingar som överstiger en viss beloppsnivå, de så kallade tröskelvärdena.

I går på torsdagen biföll riksdagen de nya reglerna. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern och Kristdemokraterna röstade ja.

De nya bestämmelserna ska gälla vid upphandlingar som påbörjas efter det att lagändringen trätt i kraft den 1 juni 2017.