Arbetsrätt

Utredaren: Därför krävs lagstiftning mot hyvling

Anders Wallner, utredare. Foto: Mikael Kindbom
Anders Wallner, utredare. Foto: Mikael Kindbom

Hyvling är inte ett stort problem i dag men regeringens utredare Anders Wallner varnar för att det kan öka i en lågkonjunktur. Han vill stoppa hyvlingen genom lagstiftning.

Publicerad

Hyvling innebär att arbetsgivaren vid arbetsbrist kan sänka arbetstiden för en eller flera arbetstagare och den som inte ställer upp på det kan sägas upp oavsett hur längre hen varit anställd. Många väljer därför att gå med på en sänkning av arbetstiden. 

I slutbetänkandet av utredningen ”Hållbart arbetsliv över tid” som presenterades av den särskilde utredaren Anders Wallner i dag kallas hyvlingarna för ”partiella uppsägningar” och vill sätta stopp för dem. Arbetstagarorganisationerna med LO i spetsen hade hoppats på ett förbud men så långt går inte utredningen.

– Det är viktigt att arbetsgivarna behåller sin arbetsledningsrätt, säger Anders Wallner, till Lag & Avtal.

I stället går förslaget ut på att ett omplaceringserbjudande som enbart innebär ett lägre arbetstidsmått inte ska ses som skäligt. ”De skyddsregler som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist bör på motsvarande sätt gälla även i denna situation” står det i utredningen.

Anders Wallner har fört dialog med arbetsmarknadens parter under utredningens gång och känner stöd från arbetstagarorganisationerna för förslaget men arbetsgivarna är inte lika positiva.

– Arbetsgivarparterna ser inte hyvling som ett stort problem men vi tror att det kan bli det vid en lågkonjunktur, säger Anders Wallner.

Eftersom utredaren inte tror att parterna kan enas om en lösning som tillräckligt skyddar de drabbade arbetstagarna ser Anders Wallner ingen annan utväg än att lagstifta.

– Det är skarpt läge. Lagen har kommit att tillämpas på ett annat sätt än det var tänkt. Vi tror inte att lagstiftaren förutsåg detta. Omplaceringsskyldigheten är ju tänkt att stärka den anställdes skydd men i de här fallen används omplaceringsskyldigheten till att försvaga arbetstagarens ställning.

Utredningen har gjort en kartläggning om hur vanligt hyvling är och konstaterar att det inte används i någon stor omfattning. Men i och med att arbetsgivarna först på senare år har förstått att hyvling är tillåtet varnar utredaren för att fenomenet kommer att öka i nästa lågkonjunktur.

Utredningen varnar också för arbetstagare blir mer försiktiga och okritiska för att undgå att drabbas av nedgång i arbetstid.

– Oavsett var man står i turordningen kan man få ett sådant erbjudande. Det kan leda till tystare arbetsplatser, att man inte vågar lyfta felaktiga förhållanden på arbetsplatsen.

Ett annat förslag som utredningen lägger fram är att öka möjligheten till tillsvidareanställningar i vissa situationer. När en arbetstagare haft flera än två tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare under en period av 30 dagar ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid vid tillämpning av reglerna i Las. Man ska på det sättet kunna samla ihop till en tillsvidareanställning.

Vidare föreslås en utredning som tar fram förslag på hur det går att stimulera arbetsgivare att tillsvidareanställa genom differentierade arbetsgivaravgifter.

Se presskoneferensen här.