Arbetsrätt

Visselblåsare måste skyddas bättre

En ny arbetsrättslig lag ska stärka skyddet för visselblåsare. Och arbetsmiljölagen ska få nya regler som underlättar interna larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten.

Publicerad

I dag på tisdagen lämnade Visselblåsarutredningen sina förslag till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. En ny arbetsrättslig lag föreslås som ska skydda den som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.

Med hjälp av den lagen ska arbetstagare som drabbas av repressalier på grund av att de slagit larm om sådana förhållanden kunna få skadestånd. Utredningen föreslår också regler som ska skydda visselblåsarens identitet.

Dessutom ska arbetsgivaren bli skyldig att göra vad som krävs för att underlätta för arbetstagarna att slå larm. Regler med det innehållet ska införas i arbetsmiljölagen. Det föreslår utredningen efter att ha konstaterat att arbetstagare ofta avstår från att larma. Utredningen slår fast att det är ett viktigt samhällsintresse att arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden.

SOU 2014:31

Visselblåsare – stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Särskild utredare var Per Virdesten, utredningssekreterare var Per Lindblom och Per Larsson.

SOU 2014:31, Stärkt skydd för visselblåsare