DOMSREFEREAT

Åldersberoende pension är ej diskriminerande

EU-domstolen

Det är inte åldersdiskriminerande att ha ett pensionssystem som är beroende av fullgjord tjänstgöringstid även om det indirekt grundar sig på ålder. Det fastslog EU-domstolen i ett mål rörande Österrikes pensionssystem.

Det österrikiska pensionssystemet för offentliganställda är till viss del beroende av när den pensionsberättigade är född. År 2005 infördes nämligen ett nytt pensionssystem. Av övergångsreglerna följer att det äldre pensionssystemets beräkning ska gälla för pension som är hänförlig till arbetsperioder mellan åren 1975 och 2005. Pension som grundar sig på arbetsperioder som fullgjorts efter år 2005 ska följa det nya beräkningssystemet. Medan det nya pensionssystemet medger en justering redan det första betalningsåret, skulle motsvarande justering göras först under det andra utbetalningsåret enligt det äldre pensionssystemet. År 2021 skedde en lagändring som innebar att de som uppburit pension för arbete både före och efter år 2005 skulle omfattas av den nya justeringsregeln för pensionsavgångar efter den 1 januari 2021.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →