DOMSREFERAT

Angav fel bolag som arbetsgivare

En privatperson hade stämt Jensen Education för lönefordran. Men det var inte det bolaget som var personens arbetsgivare. De andra sakerna i målet var inte arbetsrättstvister så AD beslutade att överlämna ärendet till hovrätten.

FAKTA I MÅLET

Avgörande: 13 september 2023

Dom: 50/23 

Mål: B 55/23

Parter: En privatperson mot  ensen Education Aktiebolag.  

Saken: Avvisning m.m.; nu fråga om överlämnande till hovrätt

En privatperson hade överklagat en dom från tingsrätten om fordran av lön från Jensen Education Aktiebolag. Men bolaget svarade att det inte var personens arbetsgivare (det var ett annat företag i samma koncern) och personen drog tillbaka den delen av talan. 

I stället kom personen in med ett skadeståndsanspråk mot bolaget om att det hade offentliggjort lönespecifikationen. Personen yrkade även att bolaget skulle sekretessbelägga vissa uppgifter. Personen förlorade i tingsrätten men överklagade beslutet. 

Arbetsdomstolen konstaterar att tvisten om lön mot bolaget inte längre föreligger och att de andra frågorna inte handlar om en arbetstvist. Därför är inte AD behörig att pröva överklagandet utan lämnar över det till Svea Hovrätt.