DOMSREFERAT

Är det för enkelt att kringgå förhandlingsskyldighet för SE-bolag?

Förhandlingsskyldigheten enligt EU-rätten kan inte utsträckas till att tillämpas i efterhand.

Det finns i och för sig inte någon EU-rättslig skyldighet att förhandla med arbetstagarrepresentanter om deras inflytande efter det att ett SE-bolag har registrerats. Däremot kan ett förfarande som syftar till att kringgå reglerna vara ett missbruk som medlemsstaterna är skyldiga att beivra. Det konstaterade EU-domstolen i en dom rörande en föreslagen ombildning som resulterade i minskat arbetstagarinflytande i en tysk koncern.

SE-bolag är en särskild bolagsform inom EU som är mindre beroende av nationella bolagsregler än olika nationella bolagsformer. SE-bolag regleras huvudsakligen genom EU-förordning 2157/2001, men reglerna om arbetstagarinflytande följer i stället av direktiv 2001/86. 

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →