DOMSREFERAT

Är religionsfrihet ett hinder för säkerhetsprövning?

Religionsutövning kan motivera indragning av säkerhetsklassning, men ett sådant beslut måste förhålla sig till EKMR och vara möjligt att överpröva på ett särskilt sätt. Det fastslog Europadomstolen i ett rådgivande yttrande till den belgiska högsta förvaltningsdomstolen i ett mål rörande indragning av säkerhetsklassningen för en väktare.

Vilka krav ställer rätten till religionsfrihet i artikel 9 i Europakonventionen om de grundläggande mänskliga rättigheterna (EKMR) på myndigheternas säkerhetsklassningsbeslut? Den frågan uppkom i ett mål i Belgiens högsta förvaltningsdomstol (Conseil d’État). 

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →