DOMSREFERAT

Arbetstidsdirektivet är tillämpligt för brandmän

Nattarbete för brandmän är inte undantaget arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet tillåter i och för sig undantag för verksamhet som inte kan bedrivas utan att komma i konflikt med arbetstidsdirektivet, men reguljärt nattarbete för brandmän är inte sådan verksamhet. Inte heller finns det något EU-rättsligt krav på att nationella regler för nattarbetande måste vara samma för offentlig- som för privatanställda. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande 15 bulgariska brandmän.

Flera bulgariska brandmän som hade arbetat 24-timmarsskift förde talan mot sin arbetsgivare i nationell domstol rörande utebliven övertidsersättning. Enligt bulgarisk lag, som definierar allt arbete mellan klockan 22:00 och 06:00 som nattarbete, får offentliganställda arbetstagare nämligen bara utföra sju timmars nattarbete per 24-timmarsperiod. Det skiljer sig från privatanställda som får arbeta hela natten.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →