Bolaget går med på kraven

Unionen hade krävt att uppsägningen av en medlem skulle ogiltigförklaras och att han skulle få 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

Medlemmen anställdes som pantlånare 2001 och sades upp utan föregående varning för bland annat samarbetssvårigheter den 10 mars 2010. Förbundet menar att uppsägningen saknar saklig grund.

Arbetsgivarparterna, Sefina Svensk Pantlåning AB och Almega Tjänsteföretagen, har gått med på Unionens krav.

Arbetsdomstolen bifaller därför Unionens talan. Domstolen förklarar att uppsägningen var ogiltig och förpliktar bolaget att betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd till Unionens medlem.

Elisabet Örnerborg

Fråga experterna