DOMSREFERAT

Dataskyddsombud måste kunna avsättas

EU-domstolen i Luxemburg.
EU-domstolen i Luxemburg.

Det är tillåtet att ha ett starkare anställningsskydd för dataskyddsombud än vad som föreskrivs i GDPR. Om ett dataskyddsombud har uppgifter som kan innebära en intressekonflikt med uppdraget som dataskyddsombud måste det dock vara möjligt att avsätta dataskyddsombudet.

Vid ett tyskt företag var samma arbetstagare såväl facklig förtroendeman som dataskyddsombud. Företaget avsatte arbetstagaren från rollen som dataskyddsombud med motiveringen att de båda uppdragen var oförenliga med varandra eftersom de kunde leda till intressekonflikter.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →