AD ändrade dom om verksamhetsövergång

AD ändrade tingsrättens dom och menade att arbetsgivaren inte hade visat att det rörde sig om verksamhetsövergång.

Gladiator Entreprenad AB sade upp en anställd på grund av personliga skäl. Personen väckte då talan mot bolaget i tingsrätten. Han menade att uppsägningen skett utan saklig grund och att han inte blivit underrättad enligt Las-reglerna. Personen yrkade på ett allmänt skadestånd på sammanlagt 95 000 kronor och ersättning för en månads uppsägningslön. Han yrkade även på ersättning för lön som inte betalats för en dag som han inte hade kommit in till arbetet och för två dagar då han varit ledig under uppsägningstiden.

Tingsrätten gav personen rätt på alla punkter förutom den om lön för den dag han inte kommit in till arbetet.

Bolaget överklagade och AD beviljade prövningstillstånd för frågan om uppsägningslön och de två lediga dagarna under uppsägningstiden. AD skulle också pröva frågan om rättegångskostnader.
Gladiator har betalat viss uppsägningslön till personen. Parterna är ense om att han har rätt till uppsägningslön för ytterligare en månad, om det skett en verksamhetövergång. Men parterna är oense om så är fallet.

Till skillnad mot tingsrätten anser Arbetsdomstolen att det inte är bevisat att det skett en verksamhetsövergång. Därmed är parterna eniga om att personen inte har rätt till ytterligare en månads uppsägningslön.

När det gäller ledigheten delar Arbetsdomstolen tingsrättens bedömning att det är visat att personen bett om och beviljats två dagar ledighet.
Gladiator ska ersätta större delen av personens rättegångskostnader vid tingsrätten, sammanlagt 177 468 kronor. Arbetsdomstolen avslår personens yrkande om ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Domen refereras inte av AD.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna