AD ändrar tingsrättsdom för köksbiträde

AD ändrade tingsrättens dom till ett köksbiträdes fördel. Hon får mer pengar av företaget för utebliven lön än vad tingsrätten kom fram till.

En take away-restaurang och ett köksbiträde hamnade i konflikt om obetald lön och semesterersättning. I tingsrätten yrkade köksbiträdet på 498 000 kronor i obetalda ersättningar för arbete under åren 2016-2018. Köksbiträdet yrkade även på ett ekonomiskt skadestånd på 60 000 kronor.

Tingsrätten dömde bolaget att betala köksbiträdet sammanlagt 165 000 kronor. Båda parter överklagade tingsrättens dom. Men Arbetsdomstolen beviljade prövningstillstånd endast för köksbiträdets överklagan.

I AD är bevisningen i stort sett densamma. Köksbiträdet menar att hon jobbat i stort sett heltid under perioden och har lämnat bevisunderlag för detta, bland annat fotografier av personalliggaren.

Bolaget menar att köksbiträdet inte jobbat så mycket. Bolaget säger också att det betalat ut vissa delar av lönen kontant. Bolaget medger att det har en skuld till köksbiträdet på 100 000 kronor, men har inte visat hur det kommit fram till den siffran.
Bolaget säger sig ha blivit orättvist behandlat av sin tidigare hyresvärd och av olika myndigheter och har inte möjlighet att betala.

Arbetsdomstolen dömer att köksbiträdet har rätt till ytterligare lön av bolaget med 90 300 kronor netto (lön där bolaget har redovisat högre bruttolön till Skatteverket än man faktiskt betalat till köksbiträdet) och ytterligare 221 363 kronor i lön samt semesterersättning på 82 784 kronor, alltså betydligt mer än vad tingsrätten kom fram till.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen