AD: Byggnads har inte bevisat att snickaren använde egen bil

AD anser att Byggnads inte kunnat bevisa att en snckare använde sin egen bil för att resa fram och tillbaka till arbetsplatsen

Byggnads hade stämt Komplett Bygg i Älta. I den ursprungliga stämningsansökan handlade målet om huruvida bolaget hade betalat rätt lön till snickaren eller inte. Det målet avgjordes med en tredskodom, men bolaget återvann senare målet.
Yrkanden kom nu att handla om snickaren, som under handläggningstiden avlidit, hade åkt med egen bil till och från arbetsplatsen och därför skulle ha haft rätt till reskostnadsersättning enligt Byggavtalet.

Förbundet menar att bolaget inte betalat ersättningen och därför brutit mot kollektivavtalet

Bolagets inställning är att snickaren hade tillgång till firmabil genom en kollega. I vissa fall skulle de ha samåkt, i andra fall hade snickaren fått låna bilen.

AD kommer fram till att Byggnads inte kunnat visa att snickaren åkte med egen bil på det sättet som förbundet yrkade.
AD:s domslut innebär därför att Byggnads talan avslås. Den tredskodom som tidigare meddelats i målet (2/21) undanröjs.

Byggnads ska även ersätta bolaget för rättegångskostnader. Bolaget hade begärt 200 000 i ersättning för arvode och 25 000 för tidspillan. Men det går AD inte med på utan kommer fram till att 15 000 kronor är en rimlig ersättning.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna