AD: Kocken fick lön

En kock hävdade att han inte fått lön av restaurangen han jobbade på. Men AD kom fram till att kocken fått merparten av sin lön. Däremot hade han inte fått semesterersättning.

En kock som varit anställd på en indisk restaurang yrkade i tingsrätten ersättning för utebliven lön på 303 685 kronor, 631 040 kronor för utebliven ersättning för övertidsarbete, 5 799 kronor för utebliven ersättning för arbetet på obekväm arbetstid, 131 343 kronor i utebliven semesterersättning samt 20 000 i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen.

Bolaget bestred alla punkter.

Bakgrunden är att kocken kom till Sverige från Bangladesh i februari 2015 för att arbeta på restaurangen. Efter 17 månader avslutades anställningen.

Kocken förlorade i tingsrätten och överklagade till Arbetsdomstolen. Parterna har yrkat på samma sätt i AD. Kocken yrkade även att bolaget ska betala hans rättegångskostnader i tingsrätten.

Bolaget hävdar att det finns ett avtal som reglerar ekonomin mellan bolaget och kocken efter att kocken avslutade sin anställning.

Men till skillnad från tingsrätten anser AD att det inte är bevisat att ett sådant avtal finns.

När det gäller övertidsarbete kommer AD fram till att kocken inte har rätt till det, vilket alltså är samma bedömning som tingsrätten gjorde.

Parterna är oeniga ifall kocken fått lön eller inte under anställningen. Pengar har månadsvis förts över till kockens bankkonto. Men kocken menar att han inte haft rådighet över kontot, utan att det är bolaget som haft det, vilket bolaget bestrider.

Det finns flera frågetecken kring bankkontot. Bland annat har betalningar gått från kockens konto till företrädare för bolaget. Men AD anser att det inte är trovärdigt att kocken under så lång tid som 17 månader inte skulle ha haft tillgång till sitt bankkonto utan att gjort något åt saken.

Däremot står det klart att hela den lön som kocken borde ha fått inte betalats till kontot. Bolaget hävdar att den delen av lönen betalts kontant men AD finner att det saknas bevis för detta.

Likaså finner AD att det saknas bevis för att kocken fått semesterersättning. Denna ska bolaget betala samt allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen på 20 000 kronor.

AD dömer kocken som förlorande part och han får betala bolagets rättegångskostnader i såväl tingsrätten som AD.

Domen refereras inte av AD.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna