AD: Lagerarbetaren var inte skyldig att försöka avvärja handgripligheterna han bevittnade

Lagerarbetaren var inte skyldig att försöka avvärja handgripligheter mellan en kvinnlig och en manlig kollega som han bevittnade. Det var därför fel av Ica att avskeda lagerarbetaren.

Handelsanställdas förbund hade stämt Ica AB för ogiltigt avskedande av en lagerarbetare.

Anledningen till avskedandet var att lagerarbetaren hade bevittnat och medverkat till det som arbetsgivaren beskrev som våld eller allvarliga trakasserier, eller sexuella trakasserier, mot en kvinnlig kollega, läs även reportaget från förhandlingen i AD: "Jag tycker inte att det är skönt att bli strypt".

Den man som varit direkt delaktig i incidenterna med den kvinnliga kollegan jobbar inte kvar i bolaget.

Arbetsgivaren: Refererar till flera tillfällen då trakasserierna skulle ha ägt rum men det mesta handlar om en händelse den 1 oktober förra året som fångades på övervakningsfilm och som man har refererat till som bevisning.

Menar att lagerarbetaren bevittnat och varit delaktig i den händelsen och där mannen har tagit strypgrepp på kvinnan. I stället för att ingripa har lagerarbetaren hållit utkik och blockerat vägen för kvinnan.

Anser att lagerarbetarens redogörelse av händelsen, som han lämnade vid en intervju vid bolagets utredning, tydligt motsägs av övervakningsfilmen. Lagerarbetarens lögn innebar att han inte iakttog de förpliktelser som följde av hans anställning och bolagets förtroende för honom förbrukades därför helt.

Förbundet: Det rådde en tuff jargong på lagret där de inblandade ofta skojbråkade med vararandra. Bestrider att lagerarbetaren skulle ha varit delaktig i händelsen. Menar att lagerarbetaren uppfattade incidenten som ytterligare ett av alla skojbråk. Lagerarbetaren var upptagen med annat under den aktuella incidenten och missade därför att kvinnan inte accepterade det som hände.

Påtalar också att mannen som tog strypgreppet frikändes av Göteborgs tingsrätt från åtal för misshandel alternativt ofredande av kvinnan vid den aktuella händelsen.

Bestrider även att lagerarbetaren skulle ha ljugit för arbetsgivaren i intervjun. Menar att lagerarbetaren inte mindes hela händelseförloppet eftersom han var tvungen att arbeta med utlastning.

Arbetsdomstolen: Konstaterar att det är ostridigt, eller i vart fall utrett, att mannen den 1 oktober 2020 tog grepp runt kvinnans hals, och tryckte ned och höll fast henne, emot hennes vilja, och att lagerabetaren som befann sig i arbete i närheten inte ingrep eller slog larm.

Konstaterar vidare att det i svensk rätt inte, utom i fråga om vissa särskilt allvarliga brott, finns någon allmän skyldighet att försöka avvärja pågående misstänkta brottsliga handlingar genom att ingripa fysiskt eller slå larm. Men påpekar också att en arbetstagare kan, på grund av sina arbetsuppgifter, ha en skyldighet gentemot arbetsgivaren att försöka avvärja olika förhållanden.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetstagaren, om den finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skyldighet att snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud.

Slår fast att det inte framgår av övervakningsfilmen eller övrig utredning att lagerarbetaren försökte dölja handgripligheterna för andra eller blockera kvinnans väg från platsen. Finner inte heller belägg för att den gest som lagerarbetaren gjorde innebar att han försökte uppmuntra mannens handgripligheter, vilket arbetsgivaren hävdade.

Pekar också på att det inte av bolagets ordningsregler och arbetsmiljöpolicy framgår att en arbetstagare är skyldig att försöka avvärja pågående handgripligheter mellan arbetskamrater. Det som skedde mellan mannen och kvinnan kunde inte uppenbart antas leda till allvarlig skada på person eller egendom. Därför var lagerarbetaren inte skyldig att försöka avvärja handgripligheterna, även om de var olämpliga på en arbetsplats.

Finner sammantaget att det inte är bevisat att lagerarbetaren brutit mot sina skyldigheter i anställningen.

Domslutet: Bolaget får betala lön till lagerarbetaren från avskedandet den 18 november 2020 till den 10 november 2021. Bolaget döms också att betala ett allmänt skadestånd på 125 000 kronor. Slutligen ska bolaget betala förbundets rättegångskostnader på cirka 379 000 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna