AD: Uppsagd person ska betala även i tingsrätten

En privatperson hade överklagar en dom i Solna tingsrätts. Tingsrätten fastslog att det funnits saklig grund för företaget Mbrace AB att säga upp personen på grund av arbetsbrist. AD går delvis på tingsrättens linje.

När det avsåg rättegångskostnaderna ansåg tingsrätten att personen haft skälig anledning att få tvisten prövad och att vardera parten därför skulle stå för sin rättegångskostnad. Men AD slår fast att det inte fanns skälig anledning för detta.

Personen: hade yrkat på ekonomiskt skadestånd på 27 500 kronor i månaden under närmare ett års tid. Överklagade tingsrättens dom och yrkade i AD på samma sak som i tingsrätten. Bolaget yrkade att personen skulle betala rättegångskostnader i tingsrätten eftersom bolaget vann tvisten där.

Menade att det inte funnits någon arbetsbrist på bolaget och att uppsägningen hade med personliga skäl att göra – så kallad fingerad arbetsbrist.

Anförde att bolaget inte uppfyllt sin omplaceringsplikt. Bakgrunden till detta var att personen jobbade som streamingtekniker samt fotograf och redigerare. Samtidigt som personen sades upp fanns en ledig tjänst som bildproducent/bildtekniker. Personen menar att han hade kvalifikationer för den tjänsten, vilket bolaget bestred.

Bolaget hade inte följt turordningsreglerna.

Bolaget: Uppsägningen föranleddes av att bolaget hade förlorat stora uppdrag. Har följt turordningsregler och uppfyllt omplaceringsplikten.

Arbetsdomstolen: Konstaterar först att det funnits arbetsbrist och går alltså på samma linje som tingsrätten. Anser att bolaget uppfyllt omplaceringsplikten, då det inte fanns någon annan ledig tjänst där personen hade tillräckliga kvalifikationer. Delar tingsrättens bedömning om turordningsreglerna och kommer fram till att bolaget inte har gjort fel.

Anser däremot att det inte funnits skälig anledning för personen att få sin sak prövad.

Domslut: Personen tvingas betala bolagets kostnader i tingsrätten på 146 915 kronor. Därutöver ska personen stå för bolagets rättegångskostnader i AD på 105 020 kronor.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna