Adjunkter har inte rätt till FKU

Arbetsdomstolen slår fast att två adjunkters anställningar inte ändrats i grunden för att arbetsgivaren tagit bort forskning och utveckling ur deras tjänster. Adjunkterna har inte sagts upp från sina anställningar.

Frescati lokala samorganisation av Sac (Syndikalisterna) hade stämt Staten genom Stockholms universitet för att lärosätet tagit bort en del av två adjunkters anställning.

De två adjunkterna har tillsvidareanställningar där de tidigare har haft 30 procents tid för forskning och utveckling (FKU).

Enligt organisationen beslutade universitet i maj förra året att bort FKU och att adjunkterna i stället skulle undervisa på heltid.  Samorganisationen argumenterar att FKU skiljer sig radikalt från de övriga arbetsuppgifterna och att det därför är att betrakta som en uppsägning. Att ta bort FKU är inte något som ligger i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Organisationen yrkar på ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor till var och en av adjunkterna.

Det råder till att börja med oenighet om vad som hände i maj förra året. Arbetsgivarsidan menar att det handlade om förslag till beslut att ta bort FKU medan förbundet anser att det var ett fattat beslut och att det handlade om tvisteförhandling.

Här kommer AD fram till att det faktiskt handlade om en tvisteförhandling, även om domstolen är kritisk till samorganisationens agerande. AD avslår det avvisningsyrkande som staten hade yrkat.

När det handlar om sakfrågan anser universitetet att det för adjunkter saknas rätt till FKU, till skillnad från titeln universitetsadjunkt som regleras på ett annat sätt.

AD går på universitetets linje och slår fast att adjunkter i huvudsak ska bedriva undervisning på grundnivå och som inte kräver forskarkompetens. AD slår fast att så länge inte annat överenskommits så har de berörda anställts för de villkoren gäller för adjunkter.

AD konstaterar att det inte har framkommit att arbetstagarna och behörig företrädare för universitetet uttryckligen kommit överens om att de adjunkterna skulle ha rätt till viss tid för FKU.

Arbetsdomstolen avslår därmed samorganisationens talan, som därmed ska ersätta statens rättegångskostnader på 249 550 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna