Arbetsgivaren bifaller skadestånd på 400 000 kronor

Arbetsgivaren medger fel och går med på Unionens yrkanden på sammanlagt 400 000 kronor i skadestånd

Unionen hade stämt Innovationsföretagen och WSP Sverige AB och krävt 150 000 kronor i allmänt skadestånd till en avskedad medlem.

Förbundet hade också yrkat på 250 000 kronor i ekonomiskt skadestånd.

Arbetsgivaren bifaller yrkanden.

Domen refereras inte av AD.

14 juli, dom 34/21, mål A 69/20

Mattias Croneborg

Fråga experterna