Avskedande kan leda till skadeståndsansvar efter framtida avslutade provanställningar

AD slår fast att det finns ett adekvat samband mellan ett avskedande av en civilingenjör och personens efterföljande inkomstbortfall efter två provanställningar.

Unionen hade stämt Innovationsföretagen och WSP Sverige AB och krävt allmänt och ekonomiskt skadestånd till en avskedad medlem. Arbetsdomstolen har inte avgjort tvisten i huvudfrågan, men har i en mellandom utrett ansvaret för ekonomiskt skadestånd för en arbetsgivare vid efterföljande provanställningar hos andra arbetsgivare.

Fallet gäller en civilingenjör som anställdes i bolaget som biträdande projektledare den 2 maj 2018 och avskedades den 9 december 2019. Senare har civilingenjören haft två provanställningar där ingen av dem har övergått i fast anställning.

Parterna är oense om det finns adekvat kausalitet mellan avskedandet och civilingenjörens ekonomiska förluster i tiden efter det att provanställningarna, som han hade efter avskedandet, hade upphört.

Arbetsdomstolen har i samråd med parterna beslutat att genom mellandom pröva om civilingenjören har rätt till ekonomiskt skadestånd för tiden efter upphörandet av den första provanställningen, som var den 30 april 2020. Och om AD svarar ja på frågan prövar AD även om civilingenjören har en sådan rätt även för tiden efter upphörandet av den andra provanställningen, som avslutades den 9 december 2020, alltså ett år efter avskedandet från WSP Sverige AB. Skadeståndskravet gäller bara om det i senare dom skulle visa sig att företaget brutit mot Las.

ARBETSDOMSTOLEN: Utgår från att en arbetstagare som blivit felaktigt avskedad från en tillsvidareanställning förväntas söka annan anställning eller på annat sätt skaffa sig försörjning. Då kan personen inte avstå från att acceptera provanställningar eller andra anställningar med sämre anställningstrygghet än tillsvidareanställningar.

Konstaterar också att det på arbetsmarknaden är vanligt och fullt accepterat att nyanställningar sker i form av provanställningar. En ordning som innebär att redan en provanställning skulle bryta det skadeståndsrättsligt relevanta sambandet mellan en tidigare arbetsgivares brott mot Las och framtida inkomstbortfall skulle kunna avhålla arbetstagare från att söka eller ta en provanställning. Detta skulle inte ligga i en skadeståndsskyldig arbetsgivares intresse.

Beaktar också att civilingenjören inte felaktigt skilts från provanställningarna eller att dessa skulle ha upphört till följd av misskötsamhet.

DOMSLUT Om domstolen vid en slutlig prövning skulle komma fram till att bolaget har brutit mot Las genom att avsluta civilingenjörens anställning finns rätt till ekonomiskt skadestånd både för tiden efter upphörandet av den första och den andra provanställningen.

Mattias Croneborg

Fråga experterna