Bagare utsatte biträde för sextrakasserier

Det hjälpte inte att kassabiträdet sa ifrån, bagaren fortsatte ändå med sina kommentarer och förslag.Till slut blev hon sjukskriven. AD ger henne 50 000 kronor i diskrimineringsersättning.

En kvinna provanställdes som kassabiträde i ett bageri den 15 juni 2014. En vecka senare fick hon en allmän visstidsanställning fram till och med den 30 september. Hon jobbade också ett par dagar i början av oktober. Sedan blev hon sjukskriven i två veckor med diagnosen krisreaktion. Hon försökte gå tillbaka till jobbet därefter men blev sjukskriven igen. Hon började sedan arbeta hos en annan arbetsgivare.

Redan någon vecka efter att hon hade anställts började bagaren kommentera hennes kropp. Kassabiträdet sa ifrån, men han slutade inte.

DO: Biträdet har rätt till 100 000 kronor i diskrimineringsersättning för de sexuella trakasserier hon hade utsatts för av bagaren som var ansvarig för produktionen i bageriet.

Trakasserierna bestod dels av ovälkomna blickar, kommentarer och förslag av sexuell natur, dels av grova sexuella skämt.

Företaget: Kvinnan hade inte utsatts för det ombudsmannen påstod. Om domstolen skulle komma fram till att bagaren hade gjort det han anklagades för, så hade det varit fråga om sexuella trakasserier. Skämten i bageriet var dock inte så grova att de skulle kunna betraktas som sexuella trakasserier i diskrimineringslagens mening. Eftersom skämten inte hade riktats mot kassabiträdet, kan de inte ha inneburit en kränkning av henne.

Bagaren som var anklagad för trakasserierna ska inte likställas med arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen: Bagaren var ansvarig för produktionen i bageriet liksom för kundkontakter, leveranser och fakturering. Han var den som syntes utåt. Han ska likställas med arbetsgivaren. Före­taget är därmed ansvarigt för de trakasserier som kassabiträdet kan ha utsatts för av honom.

Ord står mot ord när det gäller trakasserierna. Men biträdets detaljrika och klara beskrivningar ger intryck av hon har återgivit självupplevda händelser. Hennes beskrivningar stöds också av vittnen. Hon sa åt bagaren att hans agerande var oönskat. Det är bevisat att hon utsatts för sexuella trakasserier av honom.

De grova sexuella skämten, som särskilt den anklagade bagaren stod för, var också sexuella trakasserier. Skämten ska ses i samband med hans andra agerande mot biträdet.

 

Dom: 56/16  

DOMSLUT

Företaget ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till biträdet och ombudsmannens rättegångskostnader, 79 477 kronor.

Ann Norrby

Fråga experterna

Arbetsrätt