Befogat att avskeda efter sexuella närmanden mot en arbetssökande

Det var rätt av Arbetsförmedlingen att avskeda en anställd efter att han gjort sexuella närmande mot en arbetssökande. Han har grovt åsidosatt sina åligganden mot staten, konstaterar AD.

En anställd som jobbade som kundresurs på ett av Arbetsförmedlingens lokalkontor avskedades i februari 2020 efter att en arbetssökande sagt att hon blivit utsatt för sexuella närmanden och att hon blivit utlovad tjänster, som svenskundervisning, ifall hon inledde en sexuell relation med den anställde.

Fackförbundet ST stämde staten genom Arbetsförmedlingen och bestred händelseförloppet som den arbetssökande hade återgett.

Bakgrunden var att den arbetssökande träffade kundresursen på ett lokalkontor i augusti 2019 i syfte att söka jobb.

Arbetsförmedlingen: Kundresursen körde den arbetssökande i sin privata bil och besökte tre potentiella arbetsgivare. Kundresursen kommenterade den arbetssökande kvinnans utseende på ett olämpligt sätt och följde med till hennes hem och där kommit med sexuella närmanden, både fysiskt och verbalt. Har utlovat vissa förmåner från Arbetsförmedlingens sida till henne i utbyte mot en sexuell relation.

Förbundet: Bestrider själva händelseförloppet och menar att det inte förekommit några sexuella närmanden. Kritiserar den interna utredningen från Försäkringskassan för att inte ha använt inpasseringsloggar till lokalkontoret och uppgifter om kundresursens inloggningar på sin tjänstedator. Anser att detta skulle kunna ha styrkt att kundresursen inte kunde ha varit i kvinnans bostad vid den tidpunkt som Arbetsförmedlingen gör gällande. Kvinnan har polisanmält händelsen men förundersökningen lades ned.

Arbetsdomstolen: Finner kvinnans version trovärdig. Fäster också stor vikt till vittnen från Arbetsförmedlingen som gjort internutredningen och till en socialsekreterare som kvinnan vände sig till strax efter den omtvistade händelsen.

Anser att de invändningar som förbundet framfört, angående brister i Arbetsförmedlingens interna utredning, inte påverkar bevisningens styrka. Anledningen är att Arbetsförmedlingens experter har sagt att även om man skulle ha gjort den elektroniska kartläggning som förbundet efterfrågat så skulle det inte vara tillräckligt tillförlitliga bevis på om kundresursen har varit på kontoret eller inte.

Slår fast att kundresursen grovt åsidosatt sina åligganden mot staten på ett sådant sätt att det funnits laga skäl för avskedandet.

Domslut: Arbetsdomstolen avslår Fackförbundet ST:s talan. Arbetsdomstolen förpliktar Fackförbundet ST att ersätta staten genom Arbetsförmedlingen för rättegångskostnader med 126 740 kr exklusive mervärdesskatt.

 

 

Dom 10/21, 10 mars.

Mål A 37/20.

Parter: Fackförbundet med ombundet förbundsjuristen Ellinor Gudmundsson, LO-TCO Rättsskydd mot Staten genom Arbetsförmedlingen.  Ombud: verksjuristen Maria Lilja, Arbetsförmedlingen, och arbetsrättsjuristen Carl Durling, Arbetsgivarverket.

Saken: Ogiltigförklaring av avskedande.        

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen