Bolaget medgav käromålet

Svenska Elektrikerförbundet hade stämt Comdate AB och Installatörsföretagen för kollektivavtalsbrott.

Förbundet hade yrkat dels på ersättning till medlemmen för skillnaden mellan lägstalönen och den faktiska lönen. Därtill yrkade förbundet på ett allmänt skadestånd till medlemmen på 25 000 kronor för brott mot kollektivavtalet. För egen räkning hade förbundet yrkat på ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor för brott mot kollektivavtalet.

Föreningen Installatörsföretagen och Comdate Aktiebolag har medgett yrkandena och förbundets begäran om ersättning för rättegångskostnader på 20 719 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna