Byggnads förlikas efter stämning för sex medlemmar

Svenska Byggnadsarbetareförbundet hade stämt Nya Golvjouren Micael Bergholm AB och Byggföretagen för att inte betalat ut rätt lön och ersättningar samt för att ha brutit mot kollektivavtalet.

Byggnads hade yrkat på ekonomiska ersättningar till sex medlemmar från cirka 5000 kronor till cirka 70 000 kronor. Därtill hade förbundet yrkat på allmänna skadestånd till medlemmarna för brott mot kollektivavtalet, semesterlagen och kvittningslagen. Förbundet hade också yrkat på allmänt skadestånd för egen räkning för brott mot kollektivavtalet.

Parterna har kommit överens och bett AD att stadfästa förlikningen. Den innebär att bolaget ska betala sammanlagt drygt 160 000 till medlemmarna.

Mattias Croneborg

Fråga experterna