Fel av Karolinska att avskeda läkare

Karolinska sjukhuset avskedade en biträdande överläkare. Men i AD medger arbetsgivarsidan förbundets talan och avskedandet förklaras ogiltigt. Arbetsgivaren tvingas nu betala läkaren över en miljon kronor i lön och skadestånd.

Sveriges läkarförbund hade stämt Region Stockholm för ogiltigt avskedande av en läkare.

Enligt förbundet hade en biträdande överläkare, som varit anställd på Karolinska Universitetssjukhuset Solna sedan år 2000, avskedats utan att ens saklig grund för uppsägning hade förelegat. Arbetsgivaren ska ha angett långvariga samarbetsproblem som grund för avskedandet samt att den anställda konsekvent motsatt sig arbetsledningens beslut.

Men arbetsgivarsidan medger nu förbundets talan och AD dömer enligt förbundets förstahandsyrkanden.

Det innebär AD förklarar avskedandet av läkaren som ogiltigt. Region Stockholm ska betala lön från dagen för avskedandet till dagens datum med sammanlagt nära 1,2 miljoner kronor. Regionen ska även betala ett allmänt skadestånd på 125 000 kronor samt motpartens rättegångskostnader på drygt 60 000 kronor.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna