Förlikning: Byggnads yrkade en miljon – fick en dryg fjärdedel

Sex medlemmar hade enligt förbundet fått för låga ersättningar och för låg lön. Förbundet hade yrkat på uteblivna ersättningar på sammanlagt drygt 200 000 kronor till medlemmarna. Därtill hade förbundet yrkat på allmänna skadestånd till medlemmarna på sammanlagt 175 000 kronor för brott mot kollektivavtalet och semesterlagen. För egen räkning hade förbundet yrkat på 600 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Parterna har förlikts och bett AD stadfästa förlikningen. Den innebär att bolaget ska betala sammanlagt 233 000 kronor till medlemmarna. Vardera parter står för sina rättegångskostnader.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen